Nieuws

Haringsurvey afgerond

Gepubliceerd op
26 juli 2016

Op 21 juli kwam onderzoekschip 'Tridens' van de Rijksrederij binnen in Scheveningen na het afronden van de jaarlijkse hydro akoestische survey voor haring en sprot in het westelijke deel van de Noordzee. De survey werd geleid door Bram Couperus en Sascha Fässler van IMARES Wageningen UR.

Voor de survey werd het onderzoeksgebied bevaren via een vooraf bepaalde systematische route. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een echolood, waardoor een beeld ontstaat (echogram) van de bodem en de visscholen. Door regelmatig te vissen op de visscholen wordt tevens informatie verzameld over de soortsamenstelling. Biologische bemonstering van de vis levert gegevens op over lengte, gewicht, leeftijd en rijpheid. Aan het einde van de survey kan met behulp van al deze informatie een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid haring in het gebied.

De survey maakt deel uit van internationaal gecoördineerd onderzoek door ICES en wordt uitgevoerd door vier landen tegelijk: Schotland, Noorwegen, Duitsland en Denemarken. Tegelijkertijd voert Ierland een survey uit ten westen van Schotland.

Nieuwe akoestische meetkamer van de Tridens
Nieuwe akoestische meetkamer van de Tridens

Meer haring dan vorig jaar

Bram Couperus vertelt over het verloop van de survey: "De survey is over het algemeen voorspoedig verlopen. Na de eerste week hadden we motorpech met de 'Tridens'. Hierdoor zaten we gedwongen anderhalve dag vast in Aberdeen. Deze tijd hebben we ingehaald door het tweede weekend niet binnen te liggen en door te gaan met het onderzoek. Hierdoor, maar ook door het mooie weer, waren we zelfs eerder klaar met de geplande transecten. We hebben meer haring gezien dan vorig jaar. Of dit ook betekent dat het hele Noordzeebestand hoger is, weten we pas nadat de resultaten van alle deelnemende landen bij elkaar gevoegd worden. Dat gebeurt tijdens een ICES werkgroep in augustus."

Drop Keel

Dit was het tweede jaar dat de Tridens heeft gevaren met de nieuw aangebrachte 'Drop Keel' onder het schip. Deze bevat geavanceerde echolocatie-apparatuur. Door de kiel naar beneden uit te schuiven, vermijdt men verstoring door luchtbellen onder het schip tijdens het varen. Men heeft nu de mogelijkheid om de echo’s van visscholen op  zes verschillende frequenties te beoordelen, hetgeen de nauwkeurigheid ten goede komt en onderzoekers in de toekomst in staat zal stellen om bestand schattingen te maken van meerdere soorten tegelijk.

Driedimensionale plaatjes

In de hydro akoestische survey voor haring en sprot wordt hard gewerkt aan technologische vernieuwingen. Met het nieuwe multi beam echolood kunnen visscholen nu in 3D bekeken worden. Daarnaast werd tijdens de survey geëxperimenteerd met een camera in het net tijdens het vissen, om kwaliteit van het beoordelen van echogrammen te vergroten. In de blog van de survey zijn mooie driedimensionale plaatjes te zien van haringscholen en ook foto’s/clips in het pelagische net tijdens het vissen.

Grote school 3D
Grote school 3D