Heineken investeert in lokale circulaire economie

Nieuws

Heineken investeert in lokale circulaire economie

Gepubliceerd op
21 oktober 2014

De sloten bij Melkveehouderij Die Barle gaan op de schop en met een interessante reden. De sloten gaan water zuiveren op initiatief van de grote buurman van Die Barle, brouwerij Heineken. Heineken ondernam het afgelopen jaar meerdere originele acties met het idee stappen te zetten richting een lokale circulaire economie.

Van bij-vriendelijk bedrijfsterrein tot productie van biogas

In het partnership Groene Cirkels werkt Heineken samen met de provincie Zuid-Holland en Alterra Wageningen UR aan een klimaatneutrale brouwerij. De brouwerij maakte dit jaar een deel van haar bedrijfsterrein bij-vriendelijk. In plaats van gladgeschoren gazons staan er nu bloemenvelden. Het bedrijf werkt daarnaast aan klimaatvriendelijke logistiek door vrachtwagens te vervangen door schepen, aan hergebruik van afvalwater en aan de productie van biogas. Al deze projecten dragen bij aan een groter plan van de bekende Nederlandse brouwerij: het sluiten van kringlopen in en rondom het bedrijf vanuit de circulaire economie-gedachte.

Natuurlijke zuivering van reinigingswater

Om het bedrijf klimaatneutraal te maken werkt Heineken met diverse partners samen. De proefsloot op het bedrijf van buurman Die Barle is bijvoorbeeld een samenwerking met de lokale melkveehouder, Alterra Wageningen UR, Hoogheemraadschap Rijnland en het Nederlandse bedrijf Ecofyt. In de sloot wordt een helofytenfilter aangelegd. Helofyten zijn planten zoals riet of gele lis die bacteriën in de sloot gaan helpen om het reinigingswater van het melkveebedrijf schoon te maken. Dat water verdwijnt nu nog in de mestput. Door het water op natuurlijke wijze te zuiveren verbetert niet alleen de kwaliteit van de mest, maar ook de kwaliteit van de omgeving, zegt Jan Kempers, manager duurzame ontwikkeling van Heineken Nederland. “Ik wil geen dertien in een dozijn oplossing. Het moet iets bijzonders worden. Niet zomaar een dikke rietkraag, maar een parel in het landschap waar fietsers voor afstappen.”

Mineralenkringlopen sluiten

Onderzoekers van Alterra adviseren bij de aanleg van het helofytenfilter en meten onder andere of de planten in de sloot voldoende fosfaat uit het reinigingswater van de boerderij verwijderen. Samen met andere onderzoekers van Wageningen UR adviseert Alterra ook over de regelgeving rond mestvergisting. Boeren die biogas produceren houden digestaat over, een nutriëntenrijke vloeistof die ze niet mogen gebruiken als kunstmest. In de partnership Groene Cirkels zoekt Heineken samen met Alterra naar een oplossing om digestaat te gebruiken voor de teelt van gras. Ruimere mogelijkheden om het digestaat te gebruiken, maken het eenvoudiger om mineralenkringlopen te sluiten.

Samenwerken in eigen achtertuin

Daarmee sluit Heineken nog niet de kringlopen in de eigen bedrijfsvoering. De mestverwerking heeft niets te maken met de velden waar het gerst voor de brouwer groeit. Kempers: “Kringlopen moet je sluiten op wereldschaal. Maar als je helpt om het kunstmestgebruik in je eigen regio te verminderen, dan is dat net zo waardevol als het verminderen van het kunstmestgebruik bij bijvoorbeeld de teelt van brouwgerst in Frankrijk. Belangrijk is dat je samenwerkt met anderen. Wij beginnen daarmee in onze achtertuin.”

Neem voor meer informatie over het sluiten van lokale kringlopen contact op met Eveliene Steingrover.