Nieuws

Herhaaldelijk reinigen kan indirecte verspreiding van ziektekiemen tegengaan

Gepubliceerd op
19 februari 2014

Uit gezamenlijk onderzoek van Departement Dierwetenschappen van Wageningen University en Central Veterinary Institute blijkt dat ziekteverwekkers zich over korte afstanden kunnen verspreiden zonder direct contact tussen de gastheren.

Het bleek dat de bacteriën er meerdere dagen over doen om deze korte afstand te overbruggen. Deze bevinding biedt meteen mogelijkheden voor bestrijding van infecties door herhaaldelijk reinigen van de omgeving.

Uit een experiment over de verspreiding van de bacteriën Campylobacter jejuni en Escherichia coli bij vleeskuikens bleek dat deze bacteriën zich over korte afstanden kunnen verspreiden zonder contact tussen de dieren. Duidelijk werd dat het bij deze verspreiding dagen duurde voordat een afstand van circa 75 centimeter werd overbrugd.

Er werd een groot verschil geconstateerd in de tijd die de bacteriën nodig hadden om een kleine afstand van 75 cm  te overbruggen: 15 dagen voor Campylobacter jejuni en 4 dagen voor Escherichia coli. Dit verschil deed zich voor terwijl beide bacteriesoorten zich gelijktijdig vanuit dezelfde bron verspreidden. De onderzoekers konden uitrekenen dat het verschil in overbruggingstijd te maken had met afsterven van de bacterie gedurende het verblijf in de omgeving. Vervolgens waren de onderzoekers ook in staat om de verblijfstijd van bacteriën in de omgeving te berekenen. 

Bij het bestrijden van infecties moet daarom rekening worden gehouden met het feit dat bacteriën al dagenlang in de omgeving aanwezig kunnen zijn voordat deze infectie veroorzaken door indirecte verspreiding. De omgeving rondom een besmet individu en rondom voor de infectie gevoelige individuen moet daarom herhaaldelijk gereinigd worden om nieuwe infecties te voorkomen.

Samen met onderzoekers uit Chicago en Utrecht die zich bezighouden met humane infecties werd het ontwikkelde rekenmodel toegepast op data verkregen van de verspreiding van een vancomycine-resistente enterococcen-infectie in een intensive care unit. Het bleek dat het kunnen overbruggen van korte afstanden ook hier een rol had gespeeld in de verspreiding van deze bacteriën. Dit effect van de indirecte transmissie over korte afstand verdween dan ook na herhaaldelijk reinigen van de omgeving.

Het ontwikkelde rekenmodel kan daarom een belangrijk instrument zijn om het effect te bestuderen van het reinigen van de omgeving om infecties te bestrijden.