Nieuws

Hernieuwde samenwerkings-overeenkomst tussen Wageningen Research en het Planbureau voor de Leefomgeving getekend

Gepubliceerd op
19 juni 2018

Op maandagochtend 18 juni 2018 tekenden Bram de Vos en Hans Mommaas de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen Wageningen Research (WR) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

“We richten ons voor 80% op dezelfde maatschappelijke vraagstukken” gaf Bram de Vos, directeur Wageningen Environmental Research, aan. Met die uitspraak werd de basis voor de samenwerking in een klap neergezet. “Als kennisorganisaties staan we voor een enorme opgave”, reflecteerde Hans Mommaas, directeur PBL. “De ruimte in Nederland is beperkt, en er zijn vele maatschappelijke opgaven die binnen die beperkte ruimte hun beslag moeten krijgen. Denk aan circulaire economie, transitie in de landbouw en het energievraagstuk. Het gaat er nu om de kennis optimaal ten dienste daarvan beschikbaar te stellen”.

Het feestelijke moment van ondertekening werd vervolgd met een discussiebijeenkomst over de impact van kennis in een veranderende samenleving, waar Esther Turnhout van de Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid met een inspirerende lezing de aftrap voor gaf.