Nieuws

Herstel mangroven Spaans Lagoen op Aruba

Gepubliceerd op
10 april 2017

Onlangs is een start gemaakt met het herstel van het mangrove-gebied van Spaans Lagoen, op Aruba. Spaans Lagoen is een natuurgebied dat valt onder de Ramsar-conventie ter bescherming van wetlands. Wageningen Environmental Research (Alterra) is sinds 2015 als adviseur van de Arubaanse overheid bij dit gebied betrokken, met name om de impact van een nieuwe brug over de monding van de lagune te beperken.

De constructie van de brug ging ten koste van een deel van de mangroven, en hoewel overheid en aannemers geprobeerd hebben de schade te beperken, bleken compenserende maatregelen nodig. Op advies van Lawrence Jones-Walters en Theo van der Sluis van Alterra is een gebied ten noorden van de lagune aangewezen waar zand en slik zullen worden afgegraven. Ook wordt er een S-vormig kanaal gegraven van 150 meter lang tussen de open zee en het nieuwe wegdek. Het wordt diep genoeg om ook bij laag water nog een waterstand van 50 cm te houden, en op de langzaam oplopende oevers is voldoende ruimte voor foeragerende vogels en de ontwikkeling van mangrove. De getijdewerking zorgt voor de juiste condities voor de ontwikkeling van de mangrove. De totale afgraving, met centraal daarin het kanaal, wordt tussen de 20 en 90 meter breed.

Herstel mangroven Spaans Lagoen op Aruba

Spaans Lagoen is onderdeel van Nationaal Park Arikok, dat ca. 20 procent van het eiland beslaat. Jones-Walters en Van der Sluis hebben een cursus gegeven aan lokale betrokkenen, waardoor er nu een conceptbeheersplan ligt dat, nadat het geformaliseerd is, een goede basis vormt voor de permanente bescherming van het gebied. “Het is geweldig dat we in de gelegenheid zijn gesteld om een gebied in te richten ter compensatie van het verlies aan mangroven in de lagune door de nieuwe brug,” zegt Lawrence Jones-Walters in een toelichting op het project. “We hebben een goed plan gemaakt en we hopen dat het zal slagen, ook al realiseren we ons dat dat mede afhangt van de lokale (weers)omstandigheden die je niet in de hand hebt: te droog, te nat of te veel slikvorming. Maar lokale betrokkenen houden een oogje in het zeil en we kunnen bijvoorbeeld helpen bij het afvangen van slik. Ook kan de lokale bevolking het natuurlijke herstel van de mangroven bevorderen door zelf mangroven aan te planten, wat de bevolking meer in contact zal brengen met de fantastische natuur in de lagune en het Arikok-park, en dus de lokale betrokkenheid zal bevorderen.”