Nieuws

Herstel van biodiversiteit op Nederlandse Antillen

Gepubliceerd op
26 maart 2014

Door menselijke activiteiten en door verwildering van geïntroduceerde grazers is de natuurlijke vegetatie op de Nederlandse Antillen sterk achteruitgegaan. De ontstane bodemdegradatie en erosie en de komst van invasieve exoten, bemoeilijken het natuurlijk herstel van de oorspronkelijke vegetatie. Ook verdwijnt er veel grond in zee, waardoor het koraal sterk te lijden heeft. Herbebossing is een oplossing.

Deze herbebossing met oorspronkelijke soorten bomen en struiken is echter een kwestie van lange adem en dient goed gepland te worden. Het produceren van voldoende zaailingen en het verbeteren van de overlevingskans van deze zaailingen blijken daarbij cruciale factoren.

Onderzoekers Joost van der Burg van Plant Research International en Dolfi Debrot van IMARES (beiden van Wageningen UR) hebben in samenwerking met John de Freitas van de CARMABI Foundation voor Bonaire de belangrijkste aspecten van de zaadbiologie van relevante soorten in kaart gebracht.

Zij behandelen in hun rapport onder andere het verzamelen van zaad, de bewaring, de zaadkieming en het uitplanten van zaailingen. Ook gaan zij in op belangrijke afwegingen bij het herstel van de natuurlijke biodiversiteit. Zo moet er rekening worden gehouden met de ontwikkeling van een natuurlijke vegetatie in de tijd, waarbij in verschillende fases andere soorten van belang zijn.