News

Het Groene Lyceum naar de Tweede Kamer!

Published on
March 19, 2019

'hGL verdient het om begrepen te worden door de politiek'

Op donderdag 14 maart ging een delegatie van scholen die het Groene Lyceum aanbieden naar de Tweede Kamer. Het doel was om draagvlak te creëren voor het Groene Lyceum bij de Kamerleden. Vijfdejaars hGL student Quinten Buijs was er ook bij en vertelde met verve over zijn ervaringen. “hGL verdient het om begrepen te worden door de politiek”, aldus Quinten.

Het Groene Lyceum is voor leerlingen met een havo/vwo advies die ook graag praktisch bezig zijn. Aan het einde van de leerroute hebben de leerlingen zowel een vmbo- als een mbo-diploma niveau 4. Ze kunnen daarmee naar het hbo of starten op de arbeidsmarkt. In 2007 is Terra begonnen met het Groene Lyceum. Landelijk volgden verschillende scholen met een vergelijkbare route. In Nederland zijn er in totaal 1300 hGL leerlingen. Donderdag 14 maart ging een delegatie van medewerkers van Aeres, Lentiz, Zone.college, Terra, de AOC Raad en Wageningen University samen met student hGL Quinten Buijs van Lentiz naar de Tweede Kamer. Daar gingen ze in gesprek met leden van de Tweede Kamer om hGL onder de aandacht te brengen.

Veel praktijk naast boeken

Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde tijdens het gesprek; de plek van het Groene Lyceum binnen het huidige vo/mbo onderwijs, de doorstroom, het brede spectrum & imago van het groene onderwijs, de koppeling met ontwikkelingen binnen techniekonderwijs, samenwerking grijze/groene scholen, de overgang van het vmbo naar het mbo binnen hGL, enz. Daarnaast vertelde Quinten over zijn ervaringen. “Ik heb destijds heel bewust voor het Groene Lyceum gekozen. Ik kan niet alleen maar met mijn neus in de boeken zitten, terwijl ik wel graag leer. De praktijk vind ik zo prettig en daar heb ik ook heel veel van opgestoken. Heel veel van de theorie kan ik in mijn schooltijd al gebruiken tijdens stageperiodes en projecten. Bij ons op school besteden we ook veel aandacht aan ondernemen. Dat vind ik erg leuk. Na het Groene Lyceum ga ik naar het HBO Tuinbouw en Agribusiness. Ik heb met hGL een goede basis voor deze opleiding gelegd, dat weet ik zeker.”

Leerzaam

Na verschillende vragen werd het gesprek afgerond. “Het werkt verhelderend om op zo’n manier met elkaar in gesprek te gaan. Voor ons is dat erg belangrijk om een goed beeld te vormen”, vertelde Kamerlid Anne Kuik (CDA). De genodigden kijken met tevredenheid terug op hun bezoek aan de Tweede Kamer. “Er is heel veel te vertellen over het Groene Lyceum. Ik moet toch nog vaak uitleggen wat het precies inhoudt en ook bij de Tweede Kamer is dat het geval. Deze onderwijsvorm verdient het echt om begrepen te worden bij iedereen. Ik heb zelf ook veel geleerd van dit bezoek omdat je meer van de achtergronden hoort binnen het onderwijs. Heel leuk en interessant om mee te maken”, besluit Quinten.