Nieuws

Het Nieuwe Telen en plantweerbaarheid hand in hand

Gepubliceerd op
14 september 2015

Op moderne, marktgerichte glasgroentebedrijven gaat de invoering van Het Nieuwe Telen (HNT) gepaard met versterking van de plantweerbaarheid. Collega-bedrijven die minder ver zijn met geïntegreerde gewasbescherming zijn meestal voorzichtiger met de invoering van HNT. Die voorzichtigheid wordt versterkt door de opstelling van de teeltadviseurs op de betrokken bedrijven. Dit blijkt uit een sociologische studie van LEI Wageningen UR en DRIFT (Erasmus Universiteit) in opdracht van Kas als Energiebron, het actie-en innovatieprogramma van de glastuinbouw om de sectorale doelen voor energiebesparing en CO2-uitstoot binnen bereik te brengen.

HNT is een nieuwe, energiebesparende werkwijze voor klimaatsturing in de glastuinbouw, ontwikkeld door Kas als Energiebron. Volgens technisch onderzoek kan met HNT tot 30% op energieverbruik en energiekosten worden bespaard bij gelijkblijvende opbrengsten. Voor de geplande opschaling van circa 200 ha. HNT in 2014 naar 2.000 ha. HNT in 2020 adviseren de onderzoekers aan Kas als Energiebron om in te zetten op kennisuitwisseling tussen ‘gewasgerichte ondernemers’. Deze ondernemers zijn te herkennen aan hun passie voor klimaatsturing, hun voorkeur om te leren met collega’s en hun behoefte om de plantgezondheid te borgen.

Gewasgerichte en markgerichte ondernemers

Door een stapeling van bedrijfskenmerken, ondernemersdoelen en adviseursrollen lopen de marktgerichte ondernemers voorop in de toepassing van HNT. Zij gebruiken HNT om een topproduct voor hun afnemers in de hogere segmenten van de markt te produceren. Hun ervaringen kunnen door de glastuinbouw worden gebruikt om energiezuinig geteelde producten tot waarde te brengen in de markt. Naast de gewasgerichte ondernemers bestaan marktgerichte en kostengerichte ondernemers. Deze deelgroepen redeneren vanuit andere bedrijfsomstandigheden en andere prioriteiten. Zij vergen een eigen benadering bij de introductie van HNT. De kostengerichte ondernemers stellen zich terughoudend op ten opzichte van HNT. Zij liften graag mee met adviseurs en toeleveranciers en verwachten steun in de vorm van subsidies en cursussen.

Kas als Energiebron

De HNT-cursusgroepen van het programma Kas als Energiebron (KaE) werden door de deelnemers hoog gewaardeerd. De begeleiding door HNT-deskundigen en de onderlinge discussies gaven de deelnemers het vertrouwen om de overstap naar HNT te durven maken en de - soms scherpe – kritiek van minder overtuigde collega’s en teeltadviseurs te weerstaan. In de deelgroep kostengerichte ondernemers ontbraken regelmatig de technische en financiële middelen om de overstap naar HNT ook te kunnen maken.

Bekijk het rapport: Sociale dynamiek in Het Nieuwe Telen.