Nieuws

Het Nieuwe Telen maakt Nederlandse glastuinbouw duurzamer

Gepubliceerd op
25 maart 2015

Energie is nog steeds een belangrijke kostenpost. Door de slechtere rendementen van de WKK nemen de energie kosten weer toe. De ‘Kwantitatieve Informatie Glastuinbouw 2014-2015’ laat zien dat energie-verbruik veelal het belangrijkste bestanddeel is van de CO2 footprint. Het voordeel dat WKK gebruik op de CO2 footprint levert, daalt door het verminderde WKK gebruik.

Duurzaamheid, in de vorm van een laag energieverbruik en CO2 footprint, is een mogelijkheid om ons Nederlands product onderscheidend te maken op de markt. Redenen genoeg om veel aandacht te besteden aan energie-efficiëntie. De ervaringen met het ‘Nieuwe telen’ geven aan dat forse besparingen op het energieverbruik mogelijk zijn.

Beheersen luchtvochtigheid

Door de aandacht in de klimaatregeling te leggen op beheersing van de luchtvochtigheid, wordt het knelpunt van meer schermgebruik aan gepakt. Waar enkele jaren geleden nog nauwelijks geschermd werd, zoals in de tomaten, wordt nu geëxperimenteerd met dubbele schermen. Door gecontroleerd buitenlucht in te brengen, gericht op beheersing van de luchtvochtigheid, zijn ziekteproblemen geminimaliseerd. De grenzen worden verlegd.

Leren en monitoren

Het nieuwe telen betekent letterlijk een nieuwe manier van telen. Dit moet geleerd worden. Het project monitoring draagt net zo als de cursussen en praktijknetwerken bij aan het leren begrijpen van de vocht en scherm problematiek. Hierdoor wordt de glastuinbouw minder energie-afhankelijk.
HNT maakt NL glastuinbouw duurzamer.jpg