Nieuws

Het clean label en de verwachtingen

Gepubliceerd op
6 juni 2016

Voedingsmiddelenbedrijven werken aan clean labels voor hun producten. Maar wat verwacht een consument van een clean label? Welke reacties roepen clean labels op? Wageningen UR onderzocht de gedachtegang van consumenten over ingrediëntendeclaraties.

Uit het onderzoek blijkt dat consumenten die in eerste instantie zeggen dat ze ingrediëntendeclaraties lezen, dit in praktijk niet of nauwelijks te doen. Een ander voorbeeld is de lengte van de ingrediëntenlijst. Een eerste reactie is een korte lijst, maar bij doorvragen blijkt dat een etiket met weinig ingrediënten ook wantrouwen kan oproepen. Wat betekenen deze reacties voor productontwikkeling?

Lees het hele artikel van VMT