Nieuws

Het juiste advies: de rol van gedragswetenschap in personalised food

Gepubliceerd op
3 maart 2020

Een gepersonaliseerd voedingsadvies kan opgesteld worden als er informatie over gezondheid en eetgewoonten bekend zijn. Een succesvol advies is daarnaast afhankelijk van goede voorlichting, communicatie en een blijvende gedragsverandering. Kennis over het gedrag van consumenten speelt dus ook een belangrijke rol bij het mogelijk toepassen van persoonlijke voedingsadviezen. Wageningen University & Research doet hier onderzoek naar, onder andere in samenwerking met TNO vanuit het Personalised Nutrition and Health consortium.

De kennis over gedragswetenschap krijgt een steeds belangrijkere rol in het onderzoek naar toepassingen van gepersonaliseerde voeding

Hierbij wordt er vanuit de gedragswetenschap in relatie tot Personalised Nutrition & Health (PNH) met name naar de volgende elementen gekeken:

PNH als dienst

Welke factoren zijn voor consumenten van belang in hun beslissing om gebruik te gaan maken van gepersonaliseerd voedingsadvies? Hoe moet een dergelijke dienst eruitzien, zijn consumenten bereid om ervoor te betalen en wie moet deze adviezen gaan aanbieden?

PNH baseren op persoonlijk profiel

Met welke persoonskenmerken zou idealiter rekening gehouden moeten worden in een gepersonaliseerd advies? Hoe kunnen deze persoonskenmerken meegenomen worden in een advies?

PNH succesvol implementeren

De manier waarop een gepersonaliseerd advies wordt gecommuniceerd en gepresenteerd speelt een belangrijke rol in de motivatie van consumenten om met dit advies aan de slag te gaan én het vol te houden. Welke vorm van presentatie van gepersonaliseerd advies heeft de voorkeur? Hoe verschilt deze voorkeur hiervoor tussen verschillende type consumenten? En tussen verschillende eetmomenten

Meer weten over dit onderwerp?

Op 1 oktober aanstaande spreekt Machiel Reinders, Wageningen University & Research, over dit onderwerp tijdens het  seminar Personalised Nutrition & Health. Hierbij zal hij ook dieper ingaan op recente onderzoeksresultaten naar PNH. Klik hier voor meer informatie.