Hetty Schreurs versterkt Wageningen Bioveterinary Research

Nieuws

Hetty Schreurs versterkt Wageningen Bioveterinary Research

Gepubliceerd op
28 november 2017

Per 1 januari 2018 wordt Hetty Schreurs afdelingshoofd Infectie Biologie bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Hetty (van Beers)-Schreurs is nu nog directeur van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa).

In haar functie bij de SDa richt zij zich op verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen - met name antibiotica - in de Nederlandse dierhouderij. Tevens is zij raadslid van de Raad voor Dierenaangelegenheden.

Ludo Hellebrekers, directeur WBVR, is blij met de komst van Schreurs: “Hetty kent ons werkveld van binnen en van buiten. Met haar halen we een sterke verbinder binnen, zij kent de diergeneeskunde, landbouwhuisdierensectoren, bedrijfsleven en overheid, en heeft oog voor de medewerkers. Zij zal onze positie ter ondersteuning en bevordering van de gezondheid en welzijn van dieren verder helpen versterken. Hetty is een warme persoonlijkheid, gedreven professional en een hartelijk mens. Zij zal vanuit de sector de uitdagingen op het gebied van Infectie Biologie adresseren en oplossen”.

Hetty Schreurs vult aan: “Ik zie er naar uit, deel uit te maken van WVBR en de afdeling Infectie Biologie in het bijzonder. Samen kunnen we stappen zetten om dieren gezond te houden, in het belang van mens en dier in binnen- en buitenland. Daar waar nodig zal ik er voor iedereen zijn, maar ik wil jullie ook de ruimte geven je kwaliteiten te gebruiken.”

In goed onderling overleg zal Schreurs tot 1 mei 2018 beschikbaar blijven voor de SDa voor een zorgvuldige overdracht van taken en verantwoordelijkheden. 

Voorheen was zij onder andere ook werkzaam bij Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Gezondheidsdienst voor Dieren en Universitaire landbouwhuisdierenpraktijk.