glastuinbouw in Australië

Nieuws

Hightech onderzoeksfaciliteit glastuinbouw in Australië

Gepubliceerd op
25 juli 2014

Met ondersteuning van Wageningen UR Glastuinbouw wordt op de campus van de University of Western Sydney (UWS), 50 km ten westen van het Australische Sydney, een nieuwe, hightech onderzoeksfaciliteit voor glastuinbouw gebouwd. De ontwikkeling van de glastuinbouw in Australië bevindt zich in een stroomversnelling. In het afgelopen jaar zijn enkele nieuwe grote productiesites voor groenten opgestart, waarvan enkele gebruikmaken van Nederlandse technologie. Commerciële producenten hebben behoefte aan wetenschappelijke kennis en onderzoek dat wordt uitgevoerd in vergelijkbare moderne faciliteiten onder Australische klimatologische omstandigheden. Verwacht wordt dat de nieuwe hightech onderzoeksfaciliteit voor glastuinbouw in deze behoefte kan voorzien.

Wageningen UR Glastuinbouw, dat in Nederland over een soortgelijke onderzoeksfaciliteit beschikt, is meewerkend partner in het Australische project. Het onderzoeksinstituut staat UWS met ontwerpmodellen en ervaring bij tijdens het ontwerpen van de nieuwe kasfaciliteit.

Wageningen UR Glastuinbouw ontwerpt en onderzoekt in Australië

Wageningen UR Glastuinbouw werkt tevens mee aan onderzoek op het gebied van productie in de glastuinbouw (plantwetenschappen: de interactie tussen klimaat en gewasfysiologie, tussen klimaat en plagen en ziekten, efficiënt watergebruik en saliniteitseffecten; klimaat in kassen en gewasmodellen; bedrijfsvoering).

Het nieuwe onderzoekscentrum brengt academici uit verschillende vakgebieden en commerciële partijen samen. Een industrieel adviescomité, waarin verschillende commerciële bedrijven zijn vertegenwoordigd, wordt nauw bij het project betrokken om ervoor te zorgen dat de ontwikkelde kennis meteen in de praktijk wordt gebracht.

Functies onderzoeksfaciliteit glastuinbouw

De nieuwe onderzoeksfaciliteit voor glastuinbouw zal onder andere de volgende unieke functies bevatten:

  • Zeer nauwkeurige klimaatcontrole (temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en licht), in afzonderlijke groeikamers voor planten, waardoor onderzoek naar afzonderlijke en interacterende effecten van deze factoren op gewasgroei kunnen worden onderzocht.
  • Verschillende afdekmaterialen voor kassen waardoor onderzoek naar de effecten van lichthoeveelheid en -kwaliteit op plantgroei en energiebalans mogelijk wordt gemaakt.
  • De mogelijkheid de teelt in de kas onder volledig 'gesloten' omstandigheden te laten plaatsvinden, waardoor onderzoek naar de effecten van hoge luchtvochtigheid en CO2 op plantgroei, en water- en energieverbruik mogelijk wordt gemaakt. Door teelt in kassen onder 'gesloten' omstandigheden te laten plaatsvinden, kunnen omstandigheden met potentiële voordelen (CO2-verrijking, minder waterverbruik, enz.) en potentiële nadelen, zoals hoge temperaturen en extreme luchtvochtigheid worden gecreëerd. Hierdoor wordt onderzoek naar klimaatverandering mogelijk.
  • Strikte beheersing van water en voedingsstoffen in afzonderlijke groeikamers.
  • Monitoring van de productie van gewassen en het vinden van goede groeiomstandigheden in het Australische klimaat.
  • Monitoring van energie- en watergebruik in alle aspecten van glastuinbouw.

Het project is een gezamenlijk initiatief van de University of Western Sydney (UWS) en Horticulture Australia Limited (HAL) in nauwe samenwerking met Wageningen UR.