Nieuws

Hoe gevaarlijk zijn muggen en teken voor de mens?

Gepubliceerd op
31 januari 2017

2016 was een veelbewogen jaar voor infectieziekten overgedragen door vectoren zoals muggen en teken. In Nederland is voor het eerst het tekengebonden encefalitis virus in zowel reeën als teken geconstateerd. Ook zijn de eerste gevallen bij mensen vastgesteld. Daarnaast was er een grootschalige uitbraak van het Zika virus in Zuid- en Midden-Amerika en in het Caribisch gebied. Zika wordt door steekmuggen overgedragen op mensen en de ziekte verloopt normaal gesproken mild. Echter, infectie kan ook leiden tot hersenschade in het ongeboren kind wanneer de moeder tijdens de zwangerschap met Zika besmet is geraakt. Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben twee ZonMw beurzen ontvangen voor gezamenlijk onderzoek naar het risico van infectieziektes die worden overdragen door muggen of teken.

Muggen

Het ZikaRisk gaat zich de komende vier jaar bezighouden met de vraag: kunnen Nederlandse muggensoorten Zika overdragen? Gorben Pijlman, viroloog bij Wageningen University & Research coördineert dit project in samenwerking met Sander Koenraadt, entomoloog bij Wageningen University & Research, en het Erasmus Medisch Centrum. Het doel is om het ziekterisico voor patiënten en de kans op Zika verspreiding in Nederland in te schatten. Dit wordt gedaan middels reizigerstudies, proefdiervrije modellen en virusoverdrachtsexperimenten met Nederlandse muggensoorten. De resultaten zijn van belang om het risico van Zika in Nederland te bepalen.

Teken

Het project aan tekengebonden encephalitis heeft als doel het risico op vestiging en verspreiding van deze ziekte in Nederland beter in kaart te brengen. Sander Koenraadt coördineert het project in samenwerking met Artemis One Health. Er zullen studies gedaan worden om hoog-risico gebieden te identificeren gebaseerd op ecologische omstandigheden en biodiversiteit van gastheren (muizen, reeën e.d.). Daarnaast zullen er genetische analyses aan het virus worden gedaan om de oorsprong van het virus vast te stellen. Hiermee draagt het project bij aan vroegtijdige signalering en biedt het handvatten om gericht deze virusziekte te lijf te gaan.

Teek.jpg

Samenwerking

De twee Wageningse onderzoekers werken al meerdere jaren samen. De ZonMw projecten sluiten nauw aan bij twee andere recent gehonoreerde Horizon2020 programma’s waarbij beide onderzoekers betrokken zijn. Een van de programma’s richt zich op het begrijpen van de Zika virus uitbraak (ZIKAlliance) en in het andere programma worden state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten, zoals het BSL-3 opengesteld voor onderzoek aan vector-overdraagbare ziektes (Infravec-2).

ZonMw

ZonMw financiert onderzoek naar incidentie, prevalentie en verspreiding van naar infectieziekten die buiten de voedselketen (non-alimentair) om van dier naar mens overdraagbaar kunnen zijn (zoönosen). Het doel is om het aantal besmettingsbronnen terug te dringen en ziektegevallen te voorkomen.

Meer informatie over ZonMw