Persbericht

Hoe is het gesteld met het agrarisch natuurbeheer in Nederland?

Gepubliceerd op
3 juni 2016

Op 3 juni is het boek ‘Agrarisch Natuurbeheer in Nederland’ gelanceerd bij Venster op Waterland. Het boek, geschreven door 45 auteurs, geeft een veelzijdig overzicht van de huidige kennis over biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. Het boek prikkelt boeren en hun regionale collectieven om verdere stappen te zetten in het agrarisch natuurbeheer in samenwerking met onder andere waterschappen, provincies, natuurorganisaties, particuliere natuurbeheerders en marktpartijen. Het boek is mede tot stand gekomen met steun van Alterra Wageningen UR en LEI Wageningen UR.