Nieuws

Hoe kunnen we de fosfaat efficiëntie van melkvee verbeteren?

Gepubliceerd op
11 maart 2016

De nieuwe wetgeving rondom de fosfaatrechten voor de Nederlandse melkveehouderij heeft net vorm gekregen: de fosfaatproductie van de Nederlandse melkveehouderij zal met 4-8% omlaag moeten, zowel door het aantal dieren te verlagen als door de fosfaatefficiëntie op boerderijniveau te verhogen.

In de afgelopen jaren had het fosformetabolisme van melkvee al hernieuwde aandacht in de praktijk. Er is discussie omtrent de verlaging van de fosfor opname van melkvee in verschillende lactatiestadia en de relatie met diergezondheid en productie. In een recent gepubliceerde literatuurstudie is de dynamiek en regulatie van het fosformetabolisme geëvalueerd, op zoek naar nieuwe strategieën om de fosforefficiëntie te verbeteren en de kennis over de fosforbehoefte bij melkvee te vergroten.

De literatuurstudie vat de recente literatuur samen op het gebied van fosforvertering, absorptie en mobilisatie bij melkvee. De meest interessante aandachtspunten zijn de gebieden waar we feitelijk nog onvoldoende kennis van hebben om de regulatie volledig in beeld te hebben. Zo varieert de fosforconcentratie tussen koeien en over lactatiestadia, maar de onderliggende factoren (genetica, voeding) moeten beter in beeld gebracht worden om de fosforefficiëntie te kunnen verhogen. Ook de regulatie van de fosforbalans in de transitieperiode via absorptie en botmobilisatie verdiend verder onderzoek. Tegelijkertijd is het noodzakelijke goede en praktische indicatoren te ontwikkelen voor de fosforbalans om de efficiëntie te kunnen verbeteren; het plasma fosfor gehalte is nog altijd de meest gebruikte indicator, maar de interpretatie is lastig en de correlatie met de werkelijke fosforstatus van de koe is laag.

Bekijk hier het volledige (Engelstalige) rapport “Phosphorus metabolism in dairy cattle: a literature study on recent developments and missing links”.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het onderzoeksprogramma “Feed4Foodure”: een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en een consortium van verschillende organisaties uit de diervoederindustrie en de dierlijke productieketen. Feed4Foodure heeft als doel een bijdrage te leveren aan een duurzame en gezonde dierlijke productie in Nederland, waarbij tegelijkertijd ook de concurrentiepositie op de wereldmarkt versterkt moet worden.

Feed4Foodure start in 2017 op Dairy Campus met onderzoek in de praktijk om te kijken naar de P-behoefte van koeien. Hiervoor worden rond het afkalven metingen gedaan. Dat is een kritische periode, want op dat moment verandert er veel in de stofwisseling. De melkproductie komt op gang en de P-behoefte van de koe stijgt daardoor.