Nieuws

Hoe past u de nieuwe natuurkunde-domeinen toe in de klas?

Gepubliceerd op
26 februari 2014

De vernieuwing van het natuurkunde-onderwijs in de bovenbouw van havo/vwo is in volle gang. Over de nieuwe domeinen bestaat nog veel onzekerheid en waarschijnlijk gaat er veel veranderen.
Wilt u met ons hierover meedenken? Op 16 april organiseert Bètasteunpunt Wageningen een brainstormsessie voor docenten natuurkunde.

We willen graag met de docenten van gedachten wisselen over de vernieuwing van het natuurkunde-onderwijs en hoe we daarbij van dienst kunnen zijn door het inzetten van een DocentOntwikkelTeam (DOT).

De DOT's zijn participerende leertrajecten die we naast de reguliere nascholingen aanbieden. In een DOT wordt lesmateriaal ontwikkeld waarbij de docenten, samen met deskundigen, de inhoud bepalen. Na afloop van het traject ligt er een bruikbaar lesproduct dat gelijk toepasbaar is in de klas. Ervaring met het draaien van DOT’s is al opgedaan bij scheikunde en biologie. DOT scheikunde van afgelopen jaar heeft de module ‘plastic zonder olie’ ontwikkeld.

Interesse in bijwonen brainstormsessie op 16 april?

Neem dan contact op met Guido Linssen, coach natuurkunde, via guido.linssen@wur.nl


Meer nieuws uit Food Valley Scholennetwerk