Nieuws

Hoe schadelijk is plastic zwerfvuil in de zee nu echt?

Gepubliceerd op
29 maart 2016

Er is geen twijfel dat dieren soms doodgaan doordat ze verstrikt raken in plastic afval, of doordat ze het opeten, maar wat is nu echt aangetoond van die schade? Wat is de omvang van schade die kleine tot grote stukken zwerfvuil aanrichten in cellen, weefsels of organen van dieren, wat zijn de gevolgen voor hun gezondheid, voortplanting of overleving, en hoe werkt dat door op de hele diersoort of zelfs complete gemeenschappen in het ecosysteem?

Omvang schade van zwerfvuil moeilijk vast te leggen

IMARES heeft meegewerkt aan een uitgebreide studie van wetenschappelijke literatuur waarbij grondig is bekeken wat de schrijvers van de artikelen voor schadelijke effecten veronderstellen of suggereren en wat daarvan ook op basis van objectieve criteria echt hard wordt bewezen. Ogenschijnlijk samenhangende verschijnselen vormen nog geen bewijs van oorzaak en gevolg. Hoewel op alle biologische niveaus onmiskenbare voorbeelden van schadelijke effecten zijn aangetoond, blijkt hoe moeilijk het vaak is om de omvang van schade van zwerfvuil goed vast te leggen. De studie helpt hopelijk om toekomstig onderzoek te versterken voor wat betreft harde bewijsvoering.

Publicatie

Rochman, C.M., Browne, M.A., Underwood, A.J., Van Franeker, J.A., Thompson, R.C.  & Amaral-Zettler, L. 2016. The ecological impacts of marine debris: unraveling the demonstrated evidence from what is perceived.  

Alleen personen met een abonnement op het tijdschrift of met toegang tot wetenschappelijke bibliotheken kunnen de link http://www.esajournals.org/doi/pdf/10.1890/14-2070.1 gebruiken om het volledige artikel en uitgebreide supplement gratis te downloaden. Geïnteresseerden zonder dergelijke toegang kunnen contact opnemen met jan.vanfraneker@wur.nl