Nieuws

Hoe smaakt lichaamsgeur?

Gepubliceerd op
29 mei 2018

Hoe verhouden wij ons tot andere mensen als we lichaamsgeur eten? Dat is het thema van het kunst-/wetenschapsproject van artist in residence Lauryn Mannigel, die de emotie en het gevoel achter lichaamsgeuren onder de loep neemt. Woensdagavond presenteert Mannigel haar werk in Impulse. En wie durft, kan dan ook haar hapjes en drankjes proeven…

We reageren allemaal op lichaamsgeur. Het ruiken van de geur van een ander mens triggert altijd – meestal onbewust – een reeks associaties. “Ik wil mensen er graag bewust van maken hoe we lichaamsgeur ervaren. In de Westerse wereld ligt er nog steeds een maatschappelijk taboe op lichaamsgeur, terwijl dit toch een heel belangrijke factor is in onze communicatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld aan iemands geur zijn emotionele toestand aflezen. En als we een onbekende geur ruiken en die als onprettig ervaren, kan dit leiden tot sociale discriminatie of zelfs racisme. Het lijkt erop dat we alleen mensen in ons sociale kringetje willen toelaten die we lekker vinden ruiken.”

Interviews

LaurynMannigel_vierkant.jpg

Mannigel heeft studenten en medewerkers op de Wageningen Campus in interviews gevraagd hoe zij menselijke geuren waarderen en of ze ooit natuurlijke lichaamsgeuren zouden willen eten – en zo ja, in welke eetbare vorm. Op basis van de antwoorden heeft ze een aantal hapjes en drankjes ontwikkeld die smaken naar menselijke geuren. Sommige hapjes en drankjes smaken puur naar natuurlijke lichaamsgeur, dat wil zeggen, naar hoe wij ons de smaak daarvan voorstellen, terwijl aan andere nog extra geurstoffen zijn toegevoegd.

Kunst ontmoet wetenschap

Mannigel heeft voor dit project samengewerkt met de wetenschappers Garmt Dijksterhuis, onderzoeker bij Fresh Food & Chains, en Jessica Duncan, universitair docent Rurale Sociologie. Beide wetenschappers vonden het interessant om te zien wat een ontmoeting tussen kunst en wetenschap teweeg kan brengen.
“Lichaamsgeur omzetten in eetbare producten, dat is een idee dat wetenschappers zoals ikzelf in eerste instantie misschien zullen afdoen als onwetenschappelijk”, legt Dijksterhuis uit. “Maar goede wetenschap is altijd afhankelijk van inspiratie uit zoveel mogelijk bronnen, en kunst is zo'n inspiratiebron. Ik ben hierdoor anders gaan denken over geur en voedselaroma's. Ik vind het erg leuk om bij dit project betrokken te zijn, en ik hoop een bijdrage te kunnen leveren en tegelijkertijd inspiratie voor mijn eigen werk op te opdoen.”
Met Jessica Duncan besprak Mannigel welke interviewstrategie ze het beste kon gebruiken. Duncan was blij dat ze Mannigel met haar expertise op het gebied van kwalitatieve methoden heeft kunnen helpen de strategieën te vinden waarmee zij de benodigde gegevens kon verzamelen. Duncan: “De samenwerking met Lauryn was voor mij als wetenschapper een flinke stap buiten mijn comfort zone. In mijn colleges over eetculturen praten we veel over theorieën op het gebied van smaak en walging. Lauryn heeft met haar creatieve visie unieke bruggen geslagen tussen deze theorieën en wat mensen dagelijks ervaren.”

Uitnodiging voor de proeverij

Mannigels hapjes die lichaamsgeur suggereren zijn volgens haar een eerste stap in de richting van het eetbaar maken van lichaamsgeuren: “Ik ben heel benieuwd hoe mensen op mijn eerste hapjes reageren.” Lauryn Mannigel serveert haar hapjes op woensdag 30 mei vanaf 17.30 uur in Impulse.

Kunst op de campus

Mannigel is een van de tien kunstenaars achter het project Creatieve innovatie; Kunst ontmoet Wetenschap, waarin Wageningen University & Research zoekt naar vernieuwende ideeën binnen de domeinen van WUR. Elke kunstenaar gaat twee maanden lang op de campus samen met twee wetenschappers op zoek naar bruikbare innovaties die passen binnen de onderzoeks- en onderwijsdomeinen van de wetenschappers.
Meer informatie over de kunstenaars en hun werk vindt u op de website.

Read more (only in English)