Nieuws

Hoe snel zakt regenwater door de bovengrond?

Gepubliceerd op
11 november 2014

Regelmatig maken we afgeleide kaarten voor allerlei toepassingen vanuit de bestanden in BIS Nederland. Onderstaand voorbeeld is afgeleid met behulp van de bodemfysische eenhedenkaart (het zogenoemde BOFEK2012 bestand).

Hoe snel zakt regenwater door de bovengrond?

Bij de eenheden van BOFEK2012 hoort een profielschets, waarin de gelaagdheid schematisch is weergegeven. Aan elke laag is een bouwsteen van de Staringreeks gekoppeld. Aan de hand van deze gegevens zijn per eenheid verschillende functionele kenmerken berekend. Eén van die kenmerken is de weerstand voor verticale stroming (C-waarde) van het profiel tussen maaiveld en een diepte van 1,20 m - maaiveld. Het kaartje “Hoe snel zakt regenwater door de bovengrond?” heeft betrekking op deze verticale weerstand.

 Meer informatie is te vinden in Alterra-rapport 2387:

De GIS-bestanden zijn ook beschikbaar op eze link.