News

Hoe tackelen we het lerarentekort in het primair onderwijs?

Published on
April 12, 2019

Met deze vraag gaan Piety Runhaar, Nienke Woldman, Aniek Draaisma en Perry den Brok vanuit ELS, samen met Marianne van Woerkom van de Universiteit van Tilburg de komende anderhalf jaar aan de slag.

Het primair onderwijs kampt immers al jaren met een toenemend lerarentekort. De afgelopen jaren zijn dan ook verschillende maatregelen getroffen om meer leerkrachten aan te trekken (zoals verlaging van het collegegeld van de pabo) en zittende leerkrachten te behouden (zoals salarisverhoging). Het onderzoek waar wij aan gaan werken zal inzoomen op de organisatie van het onderwijs om het lerarentekort te verminderen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door OCW en beoogt antwoord te geven op de vraag in hoeverre, op welke manier, en onder welke voorwaarden a) de inzet van onderwijsassistenten en b) taakdifferentiatie binnen teams kunnen bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort, het reduceren van werkdruk en verzuim, het verhogen van werktevredenheid en het gelijk houden of verhogen van de onderwijskwaliteit.

Dit zullen we doen door middel van literatuuronderzoek en door “good practices” op te halen uit de praktijk. Mocht u ons van goede voorbeelden kunnen voorzien, of bent u anderszins geïnteresseerd in het onderzoek, neem contact op met Piety Runhaar (piety.runhaar@wur.nl).