Nieuws

Hoe verwaard je als keten duurzaamheid?

Gepubliceerd op
1 maart 2017

Verduurzaming is voor steeds meer bedrijven belangrijk. De focus ligt hierbij op het verkleinen van de negatieve impact op milieu, dier en mens. Verduurzaming is een continu proces aangezien de marktvraag zich ontwikkelt, mede doordat maatschappelijke organisaties nieuwe duurzame thema’s agenderen. Om hier aan te voldoen zijn vaak investeringen nodig. Een goede verwaarding van de duurzaamheidsinspanningen is vervolgens nodig om dit ook economisch vol te houden.

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) en zuivelcoöperatie CONO Kaasmakers (CONO) zijn voorbeelden van ketens die continu werken aan duurzaamheid en zoeken naar het verbeteren van hun verdienmodel met betrekking tot duurzaamheid. Zij hebben samen met Wageningen University & Research een publiek-private samenwerking (PPS) vormgegeven om inzicht te krijgen in een aanpak voor marktgerichte verduurzaming van ketens.

Verduurzaming en verwaarding vragen om bedrijfsverandering

Op basis van het traject met CONO en KDV zijn er drie werkvormen ontwikkeld die een organisatie kunnen helpen met verduurzaming en verwaarding hiervan: Ambitie bepalen, Samenwerking starten en Opschaalkansen benoemen. Een bedrijf moet keuzes maken welke duurzaamheidsthema’s prioriteit krijgen om slagkrachtig te kunnen zijn. De werkvorm ambitie bepalen helpt bedrijven om samen met collega’s duurzaamheidsprioriteiten vast te stellen. Verduurzaming en verwaarding vraagt om bedrijfsveranderingen die lastig kunnen zijn om alleen met het eigen bedrijf op te pakken. In dat geval kan een partnerschap met andere organisaties uitkomst bieden. En veranderprocessen komen pas in versnelling als oplossingen voorhanden zijn. Deze laatste werkvorm helpt bij het vinden van oplossingen om een specifiek issue aan te pakken

Vernieuwing is een randvoorwaarde om verduurzaming en verwaarding te realiseren. De verschillende stappen die relevant zijn bij vernieuwing:

innovatieproces.png

Zie rechts de uitleg van de onderdelen van het innovatieproces. Lees meer in het rapport Verwaarden van Duurzame Ketens.

Let’s go!
Om slagvaardig te zijn is een klein kernteam nodig dat werkt aan de verandering.

Stakeholder safari
Voor verduurzaming en verwaarding zijn vernieuwingen nodig. Deze vernieuwingen zullen diverse stakeholders raken. Het is daarom essentieel dat het veranderteam inzicht krijgt in de behoeftes en wensen van de betrokken stakeholders

Bedrijfsanalyse, trends & ontwikkelingen
Een verandering moet ook aansluiten bij de identiteit van het eigen bedrijf en relevante trends en ontwikkelingen

Ambitie bepalen
Met het opstellen van de ambitie maakt het veranderteam keuzes die richtinggevend zijn voor het bedenken en selecteren van een passende vernieuwing

Ideeën genereren
Door te kijken naar voorlopers en door brainstormsessies te organiseren met buitenstaanders kun je ideeën opdoen

Testen
Sluiten de ideeën aan bij de behoefte van relevante stakeholders en ben je in staat het idee te realiseren? In de testfase krijg je antwoord op deze vragen en scherp je het idee verder aan

Implementeren
De brede invoering van een vernieuwing vraagt andere expertise en een andere aanpak. Betrek een grotere groep om hiermee aan de slag te gaan.