Nieuws

Hoe voorzien wij de wereld van voldoende en goed water?

Gepubliceerd op
16 oktober 2018

Een van de grote problemen waar de wereld zich voor gesteld ziet is de voorziening met voldoende en kwalitatief goed zoet (drink)water. Vandaag start in Wageningen de driedaagse conferentie Water Science for Impact, waar dit onderwerp hoog op de agenda staat.

Meer dan 400 professionals en studenten buigen zich over de interactie tussen wetenschap en maatschappij en bedenken oplossingen voor urgente problemen die aan water gerelateerd zijn, zoals benoemd in de Sustainable Development Goals van de VN. Zwaartepunten in het programma zijn de sessies rond grote onderzoeksprogramma’s over Klimaatadaptatie en Waterkwaliteit en conflicten die met water te maken hebben. Donderdagmiddag levert minister Van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage aan sessies over de interactie tussen beleid en wetenschap.

Onder de deelnemers bevinden zich beleidsmakers, beheerders, wetenschappers, studenten, hulpverleners en belangenbehartigers. Er zijn 70 parallelsessies rond de thema’s Water and Climate Change, Water Nexus en Sustainable Water Quality. De key notes worden verzorgd door Dr Simon Langan (Director of IIASA’s Water Programme and Water Futures and Solutions Initiative), Mr Charles Iceland (Director Global and National Water Initiatives at World Resources Institute) and Prof. Rob Hamer (VP Agri-Foods External Affairs, Unilever).

Bezoek minister aan WSI conference

Tijdens het plenaire gedeelte op donderdag 18 oktober (14:30 – 16:00 uur) ligt het accent op de interactie tussen wetenschap en beleid. Sprekers zijn o.a. Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur en Waterstaat), Josan Meijers, gedeputeerde provincie Gelderland en prof. Stefan Uhlenbrook (coordinator UN World Water Assessment Programme).

Escape room

De conferentie vindt plaats in gebouw Orion op de campus in Wageningen. Op het veld voor de campus staat de tijdelijke Escape Room, waar deelnemers in 20 minuten samen oplossingen bedenken voor migratieproblemen als gevolg van waterproblematiek. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Laura.Schumacher@wur.nl onder vermelding van hun favoriete tijdslot.

Partners

De conferentie wordt georganiseerd door Wageningen University & Research, in samenwerking met Deltares, KWR, IHE Delft, Planbureau voor de Leefomgeving en RIVM.