EU ambtenaren bezoeken VIC Sterksel

Nieuws

Hoge EU ambtenaren bezoeken VIC Sterksel

Gepubliceerd op
31 mei 2016

Op maandag 30 mei is een delegatie hoge EU-ambtenaren op het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel bijgepraat over de laatste stand van zaken van het varkenshouderijonderzoek. De EU-delegatie maakt onderdeel uit van de Informele Landbouwraad in Eindhoven en Amsterdam, georganiseerd door staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken.

De EU-delegatie werd op VIC Sterksel ontvangen door algemeen directeur van de Animal Sciences Group van Wageningen UR, Martin Scholten, directeur Livestock Research Annie De Veer en de manager van VIC Sterksel Theo Duteweerd. Drie belangrijke onderwerpen kwamen aan bod: groepshuisvesting voor zeugen met zogende biggen, de integraal duurzame vleesvarkensstal Starplus en een gaszuiveringsinstallatie om biogas te zuiveren. VIC Sterksel heeft de geurwerende overalls aangeschaft, omdat zij jaarlijks enkele duizenden bezoekers ontvangt. Deze bezoekers willen het onderzoek in de stal graag met eigen ogen zien.

Groepshuisvesting

Groepshuisvesting voor zeugen met biggen past in het stimuleren van duurzame stalsystemen in de varkenshouderij en sluit aan op de groepshuisvesting die al bestaat voor drachtige zeugen. De zeugen en biggen leven in een familiestal bij elkaar. Voordelen hiervan zijn dat biggen al op jonge leeftijd leren eten van de zeug en leren op de juiste manier om te gaan met andere soortgenoten. In deze familiestal gebeurt dit op een natuurlijke manier, wat resulteert in een robuustere big na spenen.

Starplus stal

In de Starplus stal is de afgelopen jaren onderzoek verricht naar het natuurlijke gedrag van het varken en het effect op het milieu. Het stalconcept is gericht op meer welzijn voor de dieren door meer oppervlakte per dier, duidelijke functiegebieden (eten, rusten, mesten), ruwvoerverstrekking en een overdekte buitenuitloop. De stal is ingericht met een mestscheiding systeem dat de mest direct aan de bron scheidt in vaste mest en urine en een natuurlijk ventilatiesysteem. Daardoor heeft dit type stal minder uitstoot van ammoniak en minder energieverbruik.

Happy Workwear

De delegatie droeg tijdens het bezoek speciale overalls, Farmsuits, die de kleding ook qua geur fris houden en omkleden overbodig maakten. Dit is een innovatie van ‘Happy Workwear’, die daarvoor afgelopen jaar de innovatieprijs van het ForFarmers innovatiefonds ontving.