Koeien en Kansen deelnemers hebben hogere gewasopbrengsten in 2014

Nieuws

Hoge gewasopbrengsten Koeien en Kansen in 2014

Gepubliceerd op
11 mei 2015

Het jaar 2014 gaat de boeken in als een groeizaam jaar. Dit gold ook voor de Koeien & Kansen-bedrijven. Met ongeveer hetzelfde bemestingsniveau als in 2013, waren de gewasopbrengsten een stuk hoger. De netto grasopbrengst van grasland was met bijna 12.000 kg droge stof per hectare 11 procent hoger dan in 2013. De netto maïsopbrengst was 7 procent hoger en bedroeg bijna 17.700 kg droge stof per hectare.

In grafiek 1 is te zien dat in 2014 de totale stikstofgift van productiegrasland (exclusief grasland met een beheersovereenkomst) op de Koeien & Kansen-bedrijven uitkwam op ongeveer 450 kg N/ha. Ruim 265 kg N/ha kwam uit drijfmest, waarvan een deel niet  werkzaam is in het betreffende jaar. Daarnaast kwam 145 kg N/ha uit kunstmest en ruim 40 kg N/ha uit weidemest die nauwelijks werkzaam is. Ten opzichte van 2013 is de totale stikstofgift nauwelijks gewijzigd. In vergelijking met de jaren ervoor is deze 15 tot 25 kg N/ha lager. De grasopbrengst, inclusief beheer in 2014 was met ongeveer 12.000 kg ds/ha netto het hoogste van de afgelopen 4 jaren en lag 11 procent boven het niveau van 2013. Dit ondanks het lagere bemestingsniveau. De opbrengst van grasland uitgedrukt in kg N/ha lag in 2014 12 procent boven de opbrengst van 2013 en daarmee in lijn met de toename van de opbrengst van droge stof. De P-opbrengst per ha nam sterker toe in 2014: met 25 procent. Dit betekent dat het nog best lastig zal worden om de fosfaatexcretie laag te houden in 2015.

Grafiek 1: Gewasopbrengst en bemesting grasland Koeien & Kansen
Grafiek 1: Gewasopbrengst en bemesting grasland Koeien & Kansen

Maïsland

Grafiek 2 laat zien dat de Koeien & Kansen-bedrijven op maïsland in 2014 bijna 200 kg stikstof per hectare hebben aangewend. Ruim 80 procent daarvan was in de vorm van dierlijke mest. Het bemestingsniveau in 2014 lag 2 procent hoger dan in 2013. De gewasopbrengst was met bijna 17.700 kg ds per ha 7 procent hoger dan in 2013. Voor maïsland een goed resultaat, maar net niet zo hoog als de opbrengst die de Koeien & Kansen-bedrijven in 2012 realiseerden: bijna 18.000 kg ds per hectare (ruim 1procent hoger dan in 2014) bij een 8 procent hogere mestgift dan in 2014.

Kortom, de resultaten laten zien dat 2014 voor de Koeien & Kansenbedrijven een groeizaam jaar was met goede gewasopbrengsten.

Grafiek 2: Gewasopbrengst en bemesting maïsland Koeien & Kansen
Grafiek 2: Gewasopbrengst en bemesting maïsland Koeien & Kansen

Plaatsing dierlijke mest

Figuur 1 laat ook zien dat de plaatsing van dierlijke mest op productiegrasland boven 250 kg N per ha ligt. Dus boven de derogatienorm van 250 kg N/ha. Maar let wel dat dit exclusief het (haast) onbemeste beheergrasland is, en exclusief mais en overige akkerbouwgewassen. Deze gewassen krijgen veel minder mest dan 250 kg N/ha. Houden we daar wel rekening mee dan blijkt uit de bodembalans van het bedrijf dat de Koeien & Kansenbedrijven gemiddeld minder dan 250 kg N/ha uit dierlijke mest plaatsen (in 2014 was dit 245 kg N/ha: 212 kg N/ha met drijfmest en 33 kg N/ha met weidemest).