Nieuws

Hoge kalversterfte aanleiding voor pleidooi voor vernieuwing

Gepubliceerd op
3 mei 2017

Onderzoekers pleiten voor een hernieuwde blik op management- en huisvestingssystemen en voeding voor jonge kalveren.

Zij zien dit als een stimulans bij de zoektocht naar oplossingsrichtingen die tegemoetkomen aan de zorgbehoefte van het jonge kalf en het optimale zorgaanbod van de melkveehouder. Met een toenemende kalversterfte is daar alle aanleiding toe volgens de onderzoekers van Wageningen Livestock Research en Wageningen Bioveterinary Research. Vooral bij de vroege scheiding van koe en kalf kunnen er veel dingen mis gaan. Het hele pleidooi is te lezen in een essay getiteld 'Kalversterfte kan minder als zorgvraag kalf centraal staat'.