Nieuws

Hoge stroomopbrengsten Zonneweide Lelystad

Gepubliceerd op
20 maart 2014

Op het Wageningen UR-terrein in Lelystad staan sinds medio 2011 op de proeflocatie van ACRRES (onderdeel van Wageningen UR) 11 proefinstallaties voor zonnepanelen. Op deze Zonneweide worden verschillende typen zonnepanelen en verschillende vrije veldopstellingen continu gemonitord en vergeleken op performance en rendabiliteit. Het onlangs verschenen onderzoeksrapport over 2012 en 2013 beschrijft de technische resultaten van de verschillende systemen gedurende de afgelopen jaren; die varieren van 912 tot 1.383 kWh/kWp.

Met de polykristallijne panelen worden hogere stroomopbrengsten per Wattpiek behaald dan met de dunne film panelen. Naast verschillende typen panelen zijn ook verschillende innovatieve variabele draagconstructies getest die de stroomopbrengst kunnen verbeteren. Zonnepanelen op een Deger solar tracker worden gedurende de hele dag zowel horizontaal als verticaal in de positie met de hoogste lichtinval bewogen, gestuurd door een lichtsensor. Met deze constructie bleek een zonnestroomproductie van 1.383 kWh/kWp per jaar haalbaar. De Deger tracker is echter te kostbaar om te worden terugverdiend. Een Van der Valk solar tracker vraagt een minder grote investering, die wel kan worden terugverdiend. Deze draait onder een vaste hellingshoek gedurende de dag van het oosten naar het westen. Hiermee werd in een jaar 1.250 kWh/kWp zonnestroom opgewekt.

performance_2012-2013.jpg

Het landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen ACRRES (Application Centre for Renewable RESources) in Lelystad is zeer geïnteresseerd in projectpartners voor het testen en demonstreren van systemen, die nog hogere rendementen kunnen opleveren.