Nieuws

Hoge werkdruk blijft punt van aandacht

Gepubliceerd op
6 april 2021

Nu de pandemieperiode steeds langer aanhoudt, melden steeds meer mensen zich bij Bedrijfs Maatschappelijk werk (BMW) van WUR. ‘Wij hebben met bewondering gekeken naar het adaptatievermogen van medewerkers en management, naar de initiatieven die ontstonden om de sociale cohesie te bevorderen, wegen te vinden om het werk te laten doorgaan en nieuwe kansen te ontdekken’, vertelt BMW-medewerker René Hoevenaren op Resource-online. In coronatijd namen het aantal klachten over werkstress en balans werk/privé toe en vormden ruim 60 procent van alle hulpvragen.

Deze cijfers bevestigen het beeld uit onderzoek van Tim Stevens (Education and Learning Sciences) eind vorig jaar. 18 procent van alle docenten gaf toen aan te kampen met een hoge werkdruk. ‘De werkdruk was ook voor corona hoog’, zegt Stevens. ‘In periode 5 en 6 van vorig collegejaar is die toegenomen door de overstap naar online onderwijs. Docenten zijn heel gemotiveerd om het best mogelijke onderwijs te geven, dus hebben daar extra tijd in gestoken. Aan de ene kant is een deel van die docenten optimistischer over de kwaliteit van hun onderwijs; aan de andere kant geeft een deel aan dat dit ook weer extra werkdruk en stress oplevert.’

Actieplan Aanpak Werkdruk

Arthur Mol, rector WUR: ‘De aanpak van de hoge werkdruk binnen het onderwijs heeft binnen WUR prioriteit, daartoe heeft de raad van bestuur het Actieplan Aanpak Werkdruk in gang gezet. In 2020 zijn reeds extra maatregelen ingezet om de werkdruk concreet te verminderen, onder andere door docenten meer eigen zeggenschap te geven over hun onderwijs, de onderwijsvernieuwingsronde uit te stellen en ondersteuning te organiseren bij examinering. Daarnaast is er additioneel budget toegekend voor extra docenten of studentassistenten voor elke leerstoelgroep. Verder wil WUR, in lijn met het advies van WOinActie, de administratieve lasten van docenten verminderen.’.

Landelijke actiedag

6 april is uitgeroepen tot landelijke alarmdag voor het wetenschappelijk onderwijs. Onderfinanciering en werkdruk staan bovenaan de agenda. Jarenlang neemt het aantal studenten toe, maar de financiering per student af. Er is daardoor te weinig tijd en geld om goed onderzoek te doen of goed onderwijs te geven, laat staan allebei. Daarom luiden docenten, onderzoekers, studenten, bestuurders en alumni van alle 14 universiteiten de noodklok en roepen het toekomstige kabinet op structureel 1,1 miljard extra te investeren in het wetenschappelijk onderwijs. Kijk voor meer informatie op normaalacademischpeil.nl.