Nieuws

Hogere saldo’s in langetermijnprognoses voor leghennen, voor vleeskuikens lager

Gepubliceerd op
31 mei 2021

De langetermijnprognoses zijn voor leghennen, met uitzondering van kooi, verhoogd. De grootste stijging wordt voorzien bij vrije uitloop. Voor vleeskuikens zijn ze naar beneden bijgesteld, vooral voor regulier en het middensegment. Deze prognoses worden als normen gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 10 jaar en bij de beoordeling van diverse bedrijfseconomische en financieringsvraagstukken binnen de overheid. Het bestaan van deze prognoses zorgt voor een betere financierbaarheid van de pluimveebedrijven.

In overleg met sectordeskundigen werkzaam bij banken, accountantsbureaus en verenigingen, worden jaarlijks inschattingen gemaakt voor de langetermijnbegrotingen. De saldoberekeningen komen tot stand op basis van gerealiseerde cijfers in de praktijk en de verwachte marktontwikkelingen. Bij het gebruik van deze saldo’s moet rekening gehouden worden met de gestegen kosten, onder andere voor huisvesting en pluimveerechten. De geschatte voerprijzen zijn met € 1,00 per 100 kg verhoogd voor standaard voer en met € 1,50 voor eiwitrijke voeders. Bij leghennen (scharrel en vrije uitloop) nemen ook de opbrengstprijzen toe. Voor biologische hennen nemen de kosten op basis van aangescherpte Europese regelgeving ook fors toe. Dit wordt gecompenseerd door een hogere eiprijs. Bij vleespluimvee compenseren de licht hogere opbrengstprijzen de hogere voerprijzen niet.

Leghennen

Prognose saldo in € per opgehokte hen per jaar

Kooi/Kolonie (wit) Scharrel (wit) Scharrel plus (BL*, bruin) Vrije uitloop (wit) Vrije uitloop (bruin) Biologisch (bruin)
2021 2,01 4,01 4,82 8,44 7,58 11,23
2020 (2,21) (3,92) (4,64) (6,73) (6,55) (11,08)

Vleeskuikens

Prognose saldo in € per 100 opgezette kuikens per ronde en per m2

Regulier (41 dagen) Middensegment (49 dagen) Trager groeiend (56 dagen)
per 100 opgezette kuikens per ronde 18,71 26,37 54,06
per m2 per jaar 2021 30,00 26,60 31,30
per m2 per jaar 2020 35,20 33,70 31,50

Vleeskuikenouderdieren

Prognose saldo in € per opgehokte hen per jaar

Regulier Trager groeiend
2021 6,81 6,85
2020 7,19 6,82

KWIN-Veehouderij

Een uitgebreidere weergave van de kosten en opbrengsten, voor zowel vleespluimvee als legpluimvee, staat in KWIN Veehouderij 2021-2022. Deze verschijnt in september. Op www.kwin.nl is het mogelijk om zelf saldoberekeningen en kostprijsberekeningen te maken.