Nieuws

Hogere saldo’s in langetermijnprognoses voor pluimvee

Gepubliceerd op
27 juni 2018

De langetermijnprognoses voor pluimvee laten een hoger saldo zien. Deze prognoses worden als normen gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar en bij aanvragen voor de Borgstelling Landbouwkrediet en Besluit Bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz).

In overleg met sectordeskundigen werkzaam bij banken, accountantsbureaus en verenigingen, worden jaarlijks inschattingen gemaakt voor de langetermijnbegrotingen. De saldoberekeningen komen tot stand op basis van gerealiseerde cijfers in de praktijk en de verwachte marktontwikkelingen. Bij leghennen is er nu een saldoberekening voor ‘Scharrel-plus’. Hoewel de prognoses voor de saldo’s verhoogd zijn, moet rekening gehouden worden met de gestegen kosten, onder andere voor huisvesting en pluimveerechten.

Leghennen

Prognose saldo in euro's per opgehokte hen per jaar.

Kooi/kolonie Scharrel Scharrel plus (BL*) Vrije uitloop Biologisch
2,25 3,26 3,89 5,86 10,81

Vleeskuikens

Prognose saldo in euro's.

Regulier (41 dagen) Middensegment (49 dagen) Trager groeiend (56 dagen)
per opgezet kuiken per ronde 22,58 31,63 54,57
per m² per jaar 36,20 32,00 32,20

Vleeskuikenouderdieren

Prognose saldo in euro's per opgehokte hen per jaar.

Regulier Trager groeien
6,82 6,83

Meer informatie

Een uitgebreidere weergave van de kosten en opbrengsten, voor zowel vleespluimvee als legpluimvee, staat in KWIN Veehouderij 2018-2019. Deze verschijnt eind augustus. Op www.kwin.nl is het ook mogelijk om zelf saldoberekeningen en kostprijsberekeningen te maken.