Nieuws

Honderdjarige universiteit kent vier toponderzoekers een eredoctoraat toe

Gepubliceerd op
8 februari 2018

Wageningen University & Research viert in 2018 het 100 jarig bestaan en reikt op 9 maart bij de viering van de dies natalis vier eredoctoraten uit aan vooraanstaande wetenschappers uit Engeland, Zweden, de Verenigde Staten en China. De eredoctoraten zijn een erkenning van de verdiensten van deze onderzoekers voor wetenschap en maatschappij in de ‘Wageningse domeinen’ gezonde voeding en leefomgeving. De vier eretitels worden verleend aan Katrina Brown, Carl Folke, Eugene Koonin en Fusuo Zhang.

Prof. Katrina Brown (Social Sciences, University of Exeter).
Promotor bij dit eredoctoraat is prof. Simon Bush, hoogleraar Milieubeleid.

Prof. Katrina Brown

Katrina Brown speelt al twintig jaar een vooraanstaande rol aan het front van de ‘environmental social sciences’. Ze is een centrale pionier in de sociale wetenschappen van het denken over veerkracht van een samenleving, bijvoorbeeld als het gaat over aanpassen aan klimaatverandering. Zij onderzoekt hoe een samenleving of een individu beslissingen neemt over hun kwetsbaarheid ten aanzien van veranderingen in de omgeving, zoals bij klimaatverandering. Prof. Brown ontving een omvangrijke Europese beurs (ESRC) voor haar onderzoek naar het ontwikkelen van veerkracht in sociaal ecologische systemen. Het resultaat van het onderzoek beschrijft ze in haar boek Resilience, development and global change. Zie ook: http://katrinabrown.org/

Prof. Carl Folke (Natural Resource Management, Directeur The Beijer Institute of Ecological Economics, Royal Swedish Academy of Sciences en Directeur Wetenschap aan Stockholm Resilience Centre, Stockholm University).
Promotor bij dit eredoctoraat is prof. Marten Scheffer, hoogleraar Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer.

004_20180207_photo_carl_folke_hires.jpg

Een ‘buitengewoon effectieve en innovatieve leider’ wordt prof. Folke genoemd. Door zijn tomeloze inzet zijn concepten als ‘veerkracht’ en ‘ecologische voetafdruk’ een begrip geworden in de wetenschappelijke wereld en de maatschappij. Hij legt een verbinding tussen de ecologie en de sociale wetenschappen. Daarbij is hij praktisch ingesteld, zodat de praktijk van de wetenschap kan leren. Hij doorzag al vroeg dat het wetenschappelijk onderzoek naar een duurzame toekomst een belangrijke focus moet leggen op de sociaal economische context waarin de samenleving opereert. Folke stond aan de wieg van twee instellingen, The Beijer Institute of Ecological Economics en het Stockholm Resilience Center, die zich toeleggen op lange termijn strategieën voor een duurzame aarde.

Eugene V. Koonin (Onderzoeksleider National Center for Biotechnology Information (NCBI), National Library of Medicine (NLM) en National Institutes of Health (NIH).
Promotoren bij dit eredoctoraat zijn prof. John van der Oost, hoogleraar Microbiologische genetica en prof. Willem M. de Vos, hoogleraar Microbiologie.

004_20180207_photo_Eugene_Koonin_wiki.jpg

Eugene Koonin heeft een spilfunctie vervuld in het vergaren van kennis van de evolutie van genomen, met name van virussen en micro-organismen. Zijn werk en ideeën in disciplines als moleculaire biologie, microbiologie, virologie en genetica waren ook richtinggevend voor het onderzoek van de Wageningse onderzoeksgroep Microbiologie toen hij in 2005 zitting nam in een promotiecommissie. Vanaf die tijd zette het Wageningse laboratorium in op CRISPR, een verdedigingslijn van bacteriën. De CRISPR ontwikkelingen, waaraan Koonin fundamentele ontdekkingen en voorspellingen deed, vormen de basis voor een ongekend toekomstperspectief in de biotechnologie, en als methode voor gentherapie om menselijke erfelijke ziekten te bestrijden.
Koonin heeft een enorm publicatierecord van ruim 800 publicaties en een zgn. H-index van 174, hetgeen betekent dat zijn werk bijzonder relevant is en zeer frequent wordt geciteerd. Hij werd gekozen als lid van verscheidene hoogstaande organisaties, zoals de American Academy of Microbiology, de American Academy of Arts and Sciences en de Europese Moleculaire Biologie Organisatie (EMBO). Zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Koonin

Prof. Fusuo Zhang, Hoogleraar Plantenvoeding aan het College of Agricultural Resources and Environmental Sciences, China Agricultural University.
Promotoren bij dit eredoctoraat zijn prof. Carolien Kroeze, hoogleraar Water Systems and Global Change en prof. Oene Oenema, hoogleraar Nutriëntenmanagement en bodemvruchtbaarheid.

Prof. Fusuo Zhang

Prof. Fusuo Zhang is een excellente en invloedrijke docent en onderzoeker die geïntegreerde systemen ontwikkelt voor het efficiënt omgaan met plantenvoeding, zodat nutriëntverliezen beperkt blijven, en er een hoge oogst valt binnen te halen voor de omvangrijke bevolking van China. Voor zijn verdiensten kreeg hij de National Science Prize of State Council of China en de International Crop Nutrition Award naast vele andere.
Prof. Zhang begeleidde 169 jonge onderzoekers bij hun promotieonderzoek. Hij beperkt zijn onderwijs niet tot een college, maar neemt zijn studenten mee naar de boerderij en kunstmestindustrie. Zijn onderzoek en onderwijs krijgen praktijkwaarde via Science Technology Backyards, een netwerk van leerboerderijen door heel China, waar studenten en boeren gezamenlijk leren hoe gewassen met efficiëntere toediening van meststoffen een hogere opbrengst genereren. Met zijn netwerk versterkt hij de positie van miljoenen kleine boeren in China. Prof. Zhang zet zich in China in om de voedselzekerheid te garanderen en tegelijkertijd het milieu te ontzien.

Eredoctoraten in Wageningen

De eredoctoraat-titels zijn bedoeld voor uitstekende onderzoekers met een internationale reputatie op een of meerdere wetenschapsgebieden waarop Wageningen University & Research actief is. Ook de impact van hun onderzoek voor de samenleving moet de rol en de positie die WUR inneemt als wetenschappelijke instelling binnen de maatschappij onderstrepen. Eredoctoraten worden ieder lustrum uitgereikt.