Nieuws

Hooikoortsverwachting op straatniveau

Gepubliceerd op
31 maart 2014

Hooikoortsklachten voorspellen op straatniveau. Dat is de ambitie van drie leerstoelgroepen van Wageningen University. Met pollentellingen en meldingen van burgers over hun klachtenverloop (op Allergieradar.nl) geven wetenschappers al jaren hooikoortsverwachtingen. Ze willen pollenconcentraties nog nauwkeuriger voorspellen.

"Dit jaar komen de voorspellingen heel mooi uit", zegt de Wageningse bioloog Arnold van Vliet, één van de initiatiefnemers van Allergieradar.nl. "De pollentellingen die gedaan worden in de pollentelstations in Leiden en Helmond komen overeen met de klachtenscores op Allergieradar.nl en met de door de Pollenplanner verwachte start van het pollenseizoen." De huidige hooikoortsverwachting wordt echter gemaakt voor grote gebieden. Van Vliet denkt dat mensen met hooikoorts erbij gebaat zijn te weten wat de pollenconcentratie van bepaalde grassen of bomen is op de plek waar ze die dag naartoe willen.

Uitstoot pollen plus verspreiding door de lucht

Voor goede voorspellingen van pollenconcentraties is niet alleen van belang waar planten staan die pollen uitstoten en in welk bloeistadium ze zijn. De verspreiding van pollenwolken wordt tevens beïnvloed door luchtstromingen en de structuur van het landschap. Voor het verbeteren van de hooikoortsverwachting gaan daarom drie Wageningse leerstoelgroepen samenwerken.

De leerstoelgroep Milieusysteemanalyse brengt al jaren in kaart waar en wanneer er pollen worden uitgestoten en houdt via Allergieradar.nl de klachtenscores van hooikoortspatiënten bij. De leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit gaat met haar weermodellen berekenen hoe pollen zich door de lucht verspreiden, afhankelijk van weersomstandigheden en luchtstromingen. De groep Bodemgeografie en Landschap berekent tenslotte met statistisch technieken hoe begroeiing en bebouwing de lokale verspreiding van pollen beïnvloedt.

Berkenpollen in Wageningen

De proef start, om praktische redenen, in Wageningen. Voorlopig worden alleen berkenpollen gemonitord. Wageningse onderzoekers houden nu namelijk al dagelijks de bloeifase van tientallen berken in deze stad bij. Ook de temperatuurontwikkeling in Wageningen is de afgelopen maanden nauwkeurig gemeten met dertig weerstations, verspreid over de stad. In een ander project worden namelijk modellen ontwikkeld om weersvoorspellingen op straatniveau te kunnen doen.

Klachtenverloop hooikoorts doorgeven op Allergieradar.nl

Er is nog wel behoefte aan burgers die dagelijks hun hooikoortsklachten doorgeven op Allergieradar.nl. Overigens niet alleen in Wageningen. Hoe meer data de onderzoekers ontvangen, vanuit heel Nederland, des te beter ze zullen worden in het voorspellen van de hooikoortsverwachting.