Nieuws

Huissteekmug kan Usutu-vogelvirus onder merels verspreiden

Gepubliceerd op
23 september 2016

De afgelopen maanden is er sprake van een massale merelsterfte in ons land. De oorzaak is het Usutu-virus, dat vanuit Duitsland naar Nederland is overgeslagen. De vogels raken besmet door steekmuggen. Eind 2015 publiceerden Wageningse wetenschappers de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat de Nederlandse huissteekmug heel goed in staat is om het Usutu-virus van de ene merel op de andere over te dragen, vooral bij wat hogere temperaturen.

Het Usutu-virus veroorzaakt sterfte bij zangvogels en uilen, vooral bij merels, huismussen en laplanduilen.

In 2001 werd het Usutu-virus voor het eerst gesignaleerd in Europa, in Oostenrijk. Sindsdien is het virus verspreid naar andere Europese landen. Enkele jaren geleden was er een grote uitbraak in Duitsland. In gebieden van Duitsland zijn honderdduizenden merels gestorven, waardoor ze lokaal zijn uitgestorven.

Het virus wordt verspreid door muggen, voornamelijk uit het genus Culex. Een onderzoeksgroep met Wageningse wetenschappers heeft aangetoond dat de Nederlandse huissteekmug heel goed in staat is om het Usutu-virus over te dragen.

West-Nijl virus

Zij publiceerden de resultaten van hun onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift One Health. In het artikel geven zij ook aan dat Usutu-verspreiding in Nederland voorspellende waarde heeft voor een eventuele West-Nijl virus-uitbraak in Noord-West Europa.