Nieuws

Hydrofysische gegevens belangrijke basisgegevens

Gepubliceerd op
9 juli 2018

Hydrofysische gegevens van de bodem en bijbehorende beschrijvende gegevens zijn ondergebracht in BIS Nederland. In de nabije toekomst worden deze ook overgebracht naar de BRO. Maar wat zijn deze gegevens en wat is het belang?

Hydrofysische gegevens van de bodem zijn bodemgegevens die een sterke relatie hebben met het gedrag van water in de bodem. Het zijn basisgegevens bij het modelleren van transport van water en opgeloste stoffen in de onverzadigde zone. Deze gegevens zijn belangrijk in tal van toepassingen. Voorbeelden van hydrofysische bodemgegevens zijn waterretentie- en doorlatenheidskarakteristiek maar ook het organische stofgehalte, textuurgegevens en profielbeschrijvingen. De behoefte aan deze gegevens is groot, daarom zijn aanvullende gegevens verzameld. In een rapportage is deze aanvulling van de beschikbare hydrofysische gegevens beschreven (download rapport)