Nieuws

IDC’s: innovatiemotor voor de tuinbouw

Gepubliceerd op
14 april 2014

Innovatie- en Demonstratie Centra succesvol

“We willen innovaties in de intensieve tuinbouw laten zien en tonen hoe die zijn in te passen in de praktijk. Dat is het voornaamste doel van de Innovatie- en Demonstratie Centra (IDC’s) in Nederland”, zegt Sjaak Bakker van Wageningen UR Glastuinbouw. Inmiddels zijn er 7 IDC’s operationeel: op het gebied van water , smaak, energie, led-belichting, bollen en planten, digitaal telen, mechanisatie en is er één in voorbereiding voor logistiek.

Eerste IDC zette trend

“Het eerste  IDC was onderdeel van het  programma ‘Kas als energiebron’, dat liep tussen 2007 en 2013 in Bleiswijk. Daar werd gestart met de demonstratie van prototypen van drie energiezuinige kassen, het resultaat van een ontwerpwedstrijd. Dat succesvolle demonstratieproject trok jaarlijks ruim tweeduizend bezoekers, veelal uit het buitenland. Het heeft mede geleid tot een vervolgproject waarin een elektriciteitproducerende kas wordt gedemonstreerd.  Naast toeleveranciers, die hun apparatuur of systemen laten testen, en glastuinders, zijn onder meer waterschappen en regionale overheden - als financiers - bij de IDC’s betrokken. We willen ook studenten en scholieren laten meedoen bij de projecten.”

Variatie in onderzoek en innovaties

Binnen elk IDC lopen meerdere projecten. “Alle projecten liggen aan de frontlijn van de innovaties in de tuinbouw en zijn gericht op duurzaamheid, productvernieuwing en hogere efficiëntie”, zegt Bakker. “Een goede communicatie met ondernemers is een onmisbaar onderdeel van de opzet. Waar liggen de mogelijkheden voor de tuinders en waar lopen ze tegenaan? We ondersteunen hen bij het uitwerken van de kansen. Mogelijke problemen proberen we samen stapsgewijs op te lossen. Dankzij voortdurende interactie tussen de expertise van het onderzoek  en de tuinbouwsector komen we vooruit en is uiteindelijk de implementatie in de praktijk te verwezenlijken”.

Philips onderzoekt leds in IDC

led.jpg

Eén van de succesvolle IDC’s is op het gebied van ledbelichting, in samenwerking met Philips. “We zijn blij met deze faciliteit en de inbreng van Wageningse kennis om vragen vanuit de praktijk met betrekking tot leds te onderzoeken”, zegt Esther de Beer van Philips Horticulture LED Solutions. “Philips en Wageningen UR hebben samen geïnvesteerd in deze faciliteit. Dankzij het IDC LED hebben we een kas, waarin we van alles kunnen testen. Als je een idee hebt voor een nieuw onderzoek kan je meteen aan de slag, want de faciliteit staat er al. Via de computer is elke gewenste lichtinstelling te creëren waarvan je het effect op een gewas wil onderzoeken”.

Sinds de start in mei 2013 zijn al concrete resultaten geboekt. Door slim leds te gebruiken kan het energieverbruik van belichting met een derde omlaag. Ook is gebleken dat rood licht van rode leds de afweer van de plant tegen schimmels stimuleert en een hogere fotosynthese efficiëntie geeft.

Belangstelling uit China en Midden-Oosten

De interesse vanuit het buitenland voor Nederlandse tuinbouwinnovaties, die in de IDC’s te zien zijn en onderzocht worden, is groot, vooral voor de onderwerpen energie en water, aldus Bakker. “Zo is er veel belangstelling vanuit China om de eigen voedselproductie te verbeteren en minder energie te gebruiken. In het Midden-Oosten is het watergebrek een groot probleem, dus daar zijn ze vooral geïnteresseerd in waterbesparende maatregelen in teeltsystemen. Met die belangstelling kunnen de Nederlandse toeleveranciers vooruit. ”

“Er sluiten nog steeds nieuwe partners aan bij de IDC’s. Dat juichen we toe, omdat de tuinbouw daar baat bij heeft”.

Voor meer informatie of deelname aan één van de IDC’s kan u contact opnemen met Eric Poot of Sjaak Bakker. Bij hen kunt u ook terecht als u een idee heeft dat u wilt laten testen in één van de IDC’s.