Nieuws

IJKakker toont eerste resultaten

Gepubliceerd op
5 oktober 2014

Variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen draagt bij aan verduurzaming landbouw. In een succesvolle demonstratie 'variable rate technology' op een aardappelperceel op vernieuwingsbedrijf ‘Op den Es’ in Drenthe werd aangetoond dat door variabel doseren verdere reductie in middelgebruik mogelijk is. Ten opzichte van een al relatief lage praktijkdosering werd nog eens 25% extra bespaard door te doseren op basis van plekgewijze verschillen in gewasgroei.

In IJKakker werken ruim 20 bedrijven, belangenorganisaties en kennisinstellingen, waaronder Wageningen UR, samen. LTO Noord is de projectleider. De IJKakker-partners genereren onder meer een databank met bodem- en gewasgegevens van zand-, klei- en dalgrondpercelen in Noordoost-Nederland. Tevens wordt een 7-tal diensten voor precisielandbouw ontwikkeld en/of gevalideerd.

Loofdoding in aardappelen

In september vond een demonstratie van één van de diensten plaats tijdens de Open Dag op vernieuwingsbedrijf ‘Op de Es’ in Zeijen. Variabel doseren van loofdoodmiddelen met Yara N-Sensor, CHD-landbouwspuit en de adviesmodule van Wageningen UR toonde 25% reductie in middelgebruik met behoud van goede werking.

Binnenkort zullen meer resultaten van IJKakker worden gepubliceerd op het gebied van bodemsensing, beregeningsadviezen, variabel rate-technologie en ziektedetectie.

Naar verwachting gaat de database bijdragen aan nieuwe inzichten in relaties tussen bodemeigenschappen en gewasopbrengsten. Tevens is het bestand goed bruikbaar voor validatie van diensten.

Contact: corne.kempenaar@wur.nl en bdomhof@projectenltonoord.nl