IMAGE project voor verbetering van management van genenbanken voor landbouwhuisdieren in Europa

Nieuws

IMAGE project voor verbetering van management van genenbanken voor landbouwhuisdieren in Europa

Gepubliceerd op
3 december 2015

De Europese Commissie is voornemens om Horizon 2020 financiering beschikbaar te stellen voor het project IMAGE (Innovative Management of Animal Genetic Resources). Het IMAGE project – gecoördineerd door het Franse INRA - kreeg een hoge score van de reviewers. IMAGE is een uniek Europees samenwerkingsproject en kent 28 partners, waarvan 3 niet-Europese partners. Vanuit Wageningen UR zijn het Animal Breeding and Genomics Centre (ABGC) en het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) partners in het project.

Hoofddoelstelling van IMAGE is verbetering van het management van genenbanken voor landbouwhuisdieren in Europa, en bevordering van het gebruik van de genenbank collecties. IMAGE zal bijdragen aan kwalitatief goede genenbank collecties, en zorgen voor betere ontsluiting van genenbankcollecties en gerelateerde databestanden. De genetische diversiteit in genenbank collecties en levende populaties wordt verder in kaart gebracht met grote aantallen SNP merkers en volledige DNA sequens informatie. Bovendien worden methoden en software voor behoud van genetische diversiteit binnen dierpopulaties en genenbankcollecties verder ontwikkeld, waarbij optimale benutting van informatie van grote aantallen genetische merkers (SNPs) een nieuw element is. Naast de genetische aspecten zal in IMAGE veel aandacht uitgaan naar de verdere ontwikkeling van effectieve invries- en reproductiemethoden voor verschillende diersoorten.

Zowel wetenschappelijke partners als genenbanken, fokkerijorganisaties en NGO’s maken onderdeel uit van het consortium. IMAGE is belangrijk voor de versterking van de genenbank infrastructuur en voor het behoud en optimale benutting van de beschikbare genetische diversiteit in landbouwhuisdierrassen. IMAGE ondersteunt daarmee o.a. het EUGENA netwerk (European Gene Bank Network for AnGR).