Nieuws

IMARES blijft in Yerseke dankzij regionale samenwerking

Gepubliceerd op
29 maart 2016

IMARES blijft in Yerseke met een Regiocentrum. Op 29 maart jl. hebben o.a. Provincie Zeeland, gemeente Reimerswaal en de Producentenorganisatie (PO) Mosselcultuur samen met IMARES Wageningen UR een convenant ondertekend op het gemeentehuis van Reimerswaal. Met het convenant investeren de samenwerkingspartners in regionaal gebonden onderzoek gericht op de kottervisserijsector, de schelpdiersector en regionaal delta-onderzoek.

Ik heb veel vertrouwen in, en ook grote verwachtingen van de nieuwe manier van werken en inbedding in de regio: een veel nauwere samenwerking, als partners, gericht op wederzijde versterking
Tammo Bult, directeur IMARES

Samenwerken in de regio

In totaal hebben 12 partijen uit de regio het convenant ondertekend. De regionale vissector kan met dit samenwerkingsverband rekenen op wetenschappelijk onderzoek dat in nauw contact met de sector is afgestemd en waarin kwekers en vissers zelf een actieve rol krijgen. Met deze nieuwe aanpak zal de sector beter invulling kunnen geven aan de uitdagingen waar zij voor staat. Voorbeelden zijn de inpasbaarheid van de mosselkweek binnen natuurgebieden, de bedreiging van de oesterkweek door de oesterboorder en de invoering van de aanlandplicht in de kottervisserij.

Belangrijke innovatie-opgaven en duurzame toekomst


Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: "De Zeeuwse visserij- en aquacultuursector vormt een essentieel onderdeel van de Zeeuwse economie, één van de krachtigste regionale economieën in Europa. De sector staat voor een aantal belangrijke innovatie-opgaven. IMARES in Yerseke kan de wetenschappelijke kennis leveren om deze te beantwoorden".

“Het behoud van IMARES is van groot belang voor een duurzame toekomst van de schelpdiersector. De verbinding tussen wetenschap en praktijk is onmisbaar. IMARES en Yerseke hebben elkaar nodig,” aldus Wethouder de Kunder

Helpdesk mosselkwekers

Een van de projecten waar direct mee wordt gestart is de Helpdesk Mosselkwekers. Individuele kwekers en groepjes kwekers kunnen aan IMARES korte vragen stellen over zaken die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Met de Helpdesk krijgen de kwekers op een laagdrempelige manier toegang tot de kennis van IMARES en kan er samen aan kennisvragen worden gewerkt. Deze kennis zal ook met de andere kwekers worden gedeeld. “Een helpdesk waarbij mosselkwekers gemakkelijk op vrijdag even bij IMARES kunnen binnenlopen, kan sterk bijdragen om de samenwerking met onderzoekers te vereenvoudigen, zegt Addy Risseeuw van PO Mosselcultuur. “Zo kunnen ideeën uit de praktijk snel worden opgepakt, en leert de onderzoeker nog meer de taal van de praktijk te spreken.”

Vragen over de Helpdesk mosselkweek: Jeroen Wijsman