De Getbol: een geul snijdt zich een weg door het slikkige wad. Op de achtergrond een dam die de riviermonding afsluit.

Nieuws

IMARES helpt waddengebied in Korea

Gepubliceerd op
20 oktober 2014

Onlangs is een samenwerking gepresenteerd op de 12e 'Conference of the Parties to the Convention of Biodiversity (CBD)' in Zuid-Korea. Namens de Waddenacademie en IMARES Wageningen UR nam onderzoeker Martin Baptist hieraan deel. De komende periode gaat er gewerkt worden aan het ontwikkelen van een gezamenlijk wetenschappelijk onderzoeksprogramma. Daarnaast wordt er samen met Koreaanse partners een Science-Policy matrix voor de Getbol opgesteld.

Foto: De Getbol: een geul snijdt zich een weg door het slikkige wad. Op de achtergrond een dam die de riviermonding afsluit.

Waddengebied de Getbol bij Korea

De Getbol: wadden met rotseilanden
De Getbol: wadden met rotseilanden

Aan de westkust van Korea ligt een waddengebied, genaamd de Getbol. Het heeft opmerkelijke overeenkomsten met onze wadden. Het bestaat uit uitgebreide slikkige getijdengebieden die, net als onze wadden, zijn gevormd uit marien sediment gedurende het Holoceen. In de Getbol is een grote diversiteit aan bodemdieren te vinden. En net als onze wadden is de Getbol van groot internationaal belang als tussenstop voor trekvogels. Maar er zijn ook grote verschillen. De Getbol heeft geen Waddeneilanden, maar meer dan duizend rotseilandjes. Het getijverschil is met 7 meter veel groter dan in onze wadden, en de vogels die hier komen opvetten maken deel uit van de “East-Asian Australasian Flyway”.

Samenwerking voor onderzoeksprogramma

12th Conference of the Parties to the Convention of Biodiversity (CBD) in Zuid-Korea
12th Conference of the Parties to the Convention of Biodiversity (CBD) in Zuid-Korea

Sinds 2009 bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de trilaterale Waddenzeestaten en Korea. In de afgelopen vijf jaar is er veel bereikt, vooral op het gebied van educatie en voorlichting. Voor de komende jaren is de doelstelling om meer aan wetenschap, management en monitoring te doen. De Waddenacademie is vanwege haar kennis op deze gebieden gevraagd om hierbij te helpen. Op 8 oktober is de samenwerking gepresenteerd op 12e Conference of the Parties to the Convention of Biodiversity (CBD) in Zuid-Korea. Namens de Waddenacademie en IMARES Wageningen UR, en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, nam onderzoeker Martin Baptist hieraan deel. De komende periode gaat er gewerkt worden aan het ontwikkelen van een gezamenlijk wetenschappelijk onderzoeksprogramma. Daarnaast zal de Waddenacademie samen met het Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) en Koreaanse partners een Science-Policy matrix voor de Getbol opstellen.

Nominatie Werelderfgoed

Blauwe reiger (Ardea cinerea) en Kleine lepelaar (Platalea minor).
Blauwe reiger (Ardea cinerea) en Kleine lepelaar (Platalea minor).

En is meer te doen. Diverse deelgebieden van de Getbol staan op de voorlopige lijst voor nominatie tot een Werelderfgoed. Ook hierbij is de hulp van Waddenzee-experts gevraagd. Er ontbreekt bijvoorbeeld nog wetenschappelijke kennis over het gebied om het te nomineren, maar haast is geboden want de druk op het gebied is enorm. Bescherming is essentieel want hier komt bijvoorbeeld de Kleine lepelaar voor (1.600 individuen wereldwijd) en de zeer bijzondere Lepelbekstrandloper (slechts 400 exemplaren wereldwijd). Op 10 oktober is er een overleg geweest met het World Heritage Promotion Team of Korean Tidal Flats. Benodigde stappen voor de nominatie zijn besproken en er is een bijeenkomst van Waddenzee/werelderfgoed-experts gepland om de nominatie inhoudelijk te bespreken.