Nieuws

IenM (Big) Data Festival

Gepubliceerd op
11 maart 2016

Wat zijn Big Data en wat kan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) er mee? Dat zijn de vragen die centraal stonden tijdens het IenM (Big) Data Festival op 21 januari in het Museum voor Communicatie. In de ochtend waren er inspirerende inleidingen van professor Jaap van den Herik (Universiteit Leiden) en Hans van der Stelt (Bureau Digicommissaris), 's middags stonden er parallelle sessies en workshops op het programma.

Associaties Big Data

Op de markt stond het EKRD met een stand. Bij onze stand hebben we mensen uitgenodigd hun associatie met Big Data en kwaliteit op te schrijven op een kaartje of een kaartje met passende tekst te pakken en deze of op de rode schildersezel (negatieve energie, hindernis) of op de groene schildersezel (positieve energie, enabler) te plakken.

schildersezel.jpg

De oogst van de dag liet zien dat er aanzienlijk meer opmerkingen op de groene kant zijn gehangen dan op de rode kant, wat laat zien dat de meeste mensen positieve associaties hebben bij big data en kwaliteit, en niet direct beren op de weg zien. Op de groene schildersezel zijn opmerkingen geplakt zoals ‘met mindere kwaliteit als input bereik je meer kwaliteit in de output (door de grotere hoeveelheid data en het koppelen met andere bestanden)’, ‘Early warning: Big data kan gebruikt worden voor het signaleren van risico’s, waarop dan bij inspecties gericht kan worden ingezet’ en ‘Een smart city benut beter de kwaliteit van de ruimte en haar burgers’. Op de rode schildersezel werd met name privacy als een hindernis gezien. Verder zijn er vooral veel ideeen en kennis over het onderwerp uitgewisseld en nieuwe interessante contacten gelegd.