Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansen-bedrijven

Nieuws

Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansen-bedrijven

Gepubliceerd op
21 april 2015


In 2014 is het mestbeleid flink gewijzigd. Dit leidt in het algemeen tot meer mestafvoer en meer mestverwerking. Door scherp te voeren kan een bedrijf via BEX de stikstof- en fosfaatexcretie beperken. De Koeien & Kansen-bedrijven hebben aangetoond dat ze in 2014 negen procent minder stikstof en veertien procent minder fosfaat produceren dan forfaitaire normen. Dit leidt tot minder mestafvoer en mestverwerking dan bij de forfaitaire normen. Het BEX-voordeel was wel iets minder groot dan in 2013.

In 2014 is het mestbeleid flink op de schop gegaan: hogere excretienormen, meer grasland nodig voor derogatie, op bepaalde zandgronden minder plaatsingsruimte bij derogatie en introductie van verplichte mestverwerking voor intensieve bedrijven. Veel van deze beleidswijzigingen leiden tot een hoger mestoverschot en meer mest afvoeren en verwerken. Door scherp te voeren kan een bedrijf via BEX de stikstof- en fosfaatexcretie beperken. In 2014 is het de meeste Koeien & Kansen-bedrijven weer gelukt om met BEX aan te tonen dat ze minder stikstof en fosfaat produceren dan forfaitaire normen. Hierdoor kon fors bespaard worden op mestafvoer en mestverwerking. Door de aanscherping van het beleid en een andere voeding was het voordeel, met name bij stikstof, wat minder groot dan in 2013.

Meer informatie

Download hier de volledige notitie met staafdiagrammen waarin de verschillende BEX voordelen van de Koeien en & Kansen deelnemers weergegeven worden: Iets minder voordeel BEX in 2014 op Koeien & Kansen-bedrijven.