Nieuws

In Memoriam Prof. Dr. H.W. (Hans) de Vries

Gepubliceerd op
11 februari 2019

Helaas hebben wij het bericht ontvangen dat onze oud directeur Hans de Vries is overleden. Prof. dr. H.W. de Vries was directeur ID-Lelystad, Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid van 1999 tot 2004.

Hans de Vries

Hans de Vries was vanaf eind negentiger jaren al nauw betrokken bij de activiteiten van het voormalige ID-DLO, als lid van het stichtingsbestuur. Mei 1999 werd hij de nieuwe directeur van ID-Lelystad. In 2001 werden alle activiteiten van Wageningen UR binnen een vijftal thematische Kenniseenheden georganiseerd, waarbinnen de activiteiten van de Universiteit en DLO instituten werden gebundeld onder aansturing van één directieraad per Kenniseenheid. ID-Lelystad kwam hierbij te vallen onder Kenniseenheid Dier. Hans de Vries werd algemeen directeur en tevens voorzitter van de directieraad.  

Crisisjaar

Het jaar 2001 was voor ID-Lelystad een echt crisisjaar. Het jaar begon met een dreiging van BSE, ‘gekke koeienziekte’. Vanaf 1 januari diende alle slachtrunderen getest te worden op BSE. Dagelijks werden zo’n 3000 monsters door ID-Lelystad getest. Vervolgens speelde ID-Lelystad een grote hoofdrol bij het onder controle krijgen van een mond- en klauwzeer epidemie. En in september werd voor de derde keer dat jaar een crisisteam door De Vries opgesteld voor miltvuurdiagnostiek, waar voor ID-Lelystad als nationaal referentieinstituut een belangrijke taak was weggelegd. Met al deze activiteiten wist Hans de Vries het instituut in haar verscheidene organisatievormen doorlopend neer te zetten als een stevig instituut dat een cruciale rol speelde binnen de georganiseerde dierziekten bestrijding.

Animal Science Group

In 2003 ging de Kenniseenheid Dier verder onder de naam Animal Science Group (ASG). Dit was het resultaat van jaren afslanken en reorganiseren. In 2004 maakte Hans de Vries zijn vertrek als algemeen directeur van ASG bekend. Hij kondigde aan zijn functie om gezondheidsredenen neer te leggen.

Ludo Hellebrekers