Nieuws

In Memoriam dr. P.H. (Jeroen) Bool

Gepubliceerd op
5 februari 2019

Helaas hebben wij het bericht ontvangen dat onze oud directeur Jeroen Bool is overleden. Dr. P.H. Bool was directeur Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) van 1971 tot 1986. Hij heeft binnen het CDI nadrukkelijk het fundamentele veterinaire onderzoek en het praktische gerichte onderzoek met elkaar verbonden.

Jeroen Bool

Samen met het Ministerie van Landbouw was een plan gemaakt de verschillende locaties van het CDI te verhuizen naar een nieuwe locatie, Lelystad. Het uitgangspunt was om het instituut disciplinair op te zetten en niet langer dierspecifiek. Een boeiende periode van bouwplannen en het inrichten van een nieuwe organisatie. Hoogtepunt was voor deze ‘bouwmeester’ dan ook de opening van het gebouw aan de Edelhertweg in 1982. Jeroen Bool was tot het einde betrokken bij ons instituut.

Zijn geest bleef sterk en hij zocht actief de wetenschappelijke discussie op. Jeroen Bool leverde een belangrijke bijdrage aan de uitgave in 2005 van het CDI Gedenkboek: Strenge wetenschappelijkheid en pratische zin, een eeuw Nederlands centraal veterinair instituut, 1904-2004.

Eredoctoraat

Voor zijn belangrijke verdiensten voor het Instituut en zijn wetenschappelijke onderzoek in de eerste periode van zijn loopbaan werd hem door de Rijksuniversiteit Utrecht op 11 juni 1986 een eredoctoraat in de diergeneeskunde verleend.

Jeroen Bool had een brede focus en richtte zich gedurende zijn directoraat op de thema’s welzijn van mens en dier, milieuproblematiek en ontwikkelingssamenwerking.

Ludo Hellebrekers