News

In de aanloop naar COP21: Heeft adaptatie zin?

Published on
November 30, 2015

Klimaatverandering is een feit, dus wen er maar aan. Of beter: pas je aan en zorg ervoor dat je als samenleving minder kwetsbaar bent voor de gevolgen. Overheden zijn daar steeds meer mee bezig, blijkt uit onderzoek van bestuurskundige Robbert Biesbroek. Samen met Canadese collega’s richtte hij de netwerkorganisatie TRAC3 op. ‘Wij proberen met nieuwe methodieken adaptatiebeleid systematisch te identificeren en volgen, om zo veranderingen op de lange termijn in kaart te brengen. Onder andere voor onderhandelingen als die in Parijs.’ TRAC3 ontwikkelde onder meer de adaptatie-initiatieven-index, een manier om de vorderingen van landen op het gebied van adaptatie in een cijfer uit te drukken. ‘Wij hebben geïnventariseerd hoeveel adaptatiemaatregelen er tussen 2010-2014 zijn gerapporteerd.’ Het artikel daarover verscheen onlangs in Nature Climate Change. Nederland is overigens middenmoter op die index.

Biesbroek is de eerste om te erkennen dat de methode nog niet feilloos is. Dat komt onder meer door de definitie van adaptatie. ‘Er bestaan veel interpretaties. Miljoenen worden erin geïnvesteerd, maar het is lastig om die investeringen te verantwoorden en te laten zien welk effect ze hebben.’ Daar gaat Parijs wat hem betreft over. ‘We willen uiteindelijk uitspraken kunnen doen over de vraag of adaptatiebeleid daadwerkelijk de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verkleint.’

Source: Resource, Wetenschap - 26 november 2015

Link