In de kas ziekten bestrijden voordat ze zichtbaar zijn

Nieuws

In de kas ziekten bestrijden voordat ze zichtbaar zijn

Gepubliceerd op
30 oktober 2014

Een camera die de fotosynthese in beeld brengt, een DNA-test die de geringste sporen van ziekteverwekkers kan meten, of een precisie-spuitsysteem, dat alleen de planten raakt, en niet de lucht ertussen... Met het project Gezonde Kas is de afgelopen vier jaar een uitgekiend systeem van monitoring en ziektebestrijding ontwikkeld. De ‘Gezonde Kas’ is nu klaar voor de praktijk, zegt Wageningen UR-projectleider Carolien Zijlstra. “De kracht van dit systeem is dat we problemen kunnen opsporen nog vóór ze zich openbaren.”

Stress in beeld

Eén van de pijlers onder het Gezonde Kassysteem is een camera, die op niveau van het gewas, de fotosynthese van planten kan meten, de zogeheten chlorofyl-fluorescentie camera. Zijlstra: “Met de beelden van die cf-camera kun je zien of een plant stress heeft. In dat geval neemt de fotosyntheseactiviteit namelijk af. Als je die camera bijvoorbeeld ’s nachts, volautomatisch door een kas laat rijden, kun je ‘s morgens een plaatje genereren van de planten in de kas die het om wat voor reden dan ook moeilijk hebben.”

DNA-test planten

“Je hebt er pas wat aan om te weten of een plant stress heeft, als je ook kunt zien waar die stress vandaan komt”, benadrukt Zijlstra. “Vandaar dat er in het project ook een systeem is ontwikkeld om via DNA de aard van eventuele ziekteverwekkers op te sporen in de geïdentificeerde planten met stress. Die monitoring gebeurt op het niveau van individuele planten.”

Niet tússen de planten spuiten

Gezonde cyclaam

Alleen meten en weten is nog niet voldoende; je wilt daarop ook actie kunnen ondernemen. “Als je in een heel vroeg stadium weet dat er sporen van ziekteverwekkers in een gewas zitten, dan ben je vaker beter in staat om effectief biologische bestrijdingsmethoden of andere alternatieve maatregelen in te zetten”, stelt Zijlstra. “En is het tóch nodig om als laatste redmiddel chemische middelen te gebruiken, dan is er binnen ons project een automatisch spuitsysteem ontwikkeld, dat ziet of er een plant of lege tussenruimte voor de spuitmond zit. Hierdoor kun je met gemak de helft van de normale hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen besparen.”

Kasklimaat in beeld

Er is in het Gezonde Kas-project ook een systeem ontwikkeld dat omgevingsfactoren als vocht en temperatuur over de kas verspreid in beeld brengt. Zowel vocht als temperatuur kunnen de ontwikkeling van ziekten en plagen beïnvloeden. Sturing op een optimaal klimaat kan daarom zinvol zijn. “Waar de high-tech cf-camera vooral voor de grotere telers, of samenwerkingsverbanden interessant is, verwachten we dat de monitoring van het klimaat in een kas voor een nog veel grotere groep glastuinbouwers interessant is.”

Buiten de Gezonde Kas

De onderzoekers van het Gezonde Kas-project verwachten dat hun aanpak op termijn ook buiten de glastuinbouw toepasbaar zal zijn, aldus Zijlstra. “Een echte ‘Gezonde Kas’ is vooral een uitgekiende combinatie van metingen op verschillende schalen en vervolgens verschillende maatregelen in het management. Zo’n combinatie die groter wordt dan de som der delen kun je ook in andere teeltsystemen ontwikkelen.”

Het project Gezonde Kas, met een omvang van ruim 10 miljoen euro, is de afgelopen vier jaar gefinancierd binnen het Interreg IV A programma door EFRO en Nederlandse en Duitse nationale en regionale overheden. Wilt u weten of het Gezonde Kassysteem of onderdelen daarvan ook voor uw bedrijf interessant zijn? Neem contact met ons op!