Nieuws

In de proeftuin van VIC Sterksel

Gepubliceerd op
20 mei 2016

VIC Sterksel roept bedrijven (MKB-ondernemingen, internationale bedrijven, varkenshouders) met een interessante techniek of product op om zich te aan melden voor een plaats in de proeftuin.

Proeftuin is een ander begrip voor een ‘plaats waar iets nieuws wordt uitgeprobeerd’. Als onderdeel binnen een groter project is op VIC Sterksel een proeftuin ingericht voor de varkenshouderij. Bedrijven krijgen hier de mogelijkheid om hun nieuwste technieken of producten te testen op onder andere:

  1. Gebruikservaringen (zaken als hygiëne, arbeidsgemak, storingsgevoeligheid, productzekerheid)
  2. De toegevoegde waarde in het varkensbedrijf (demonstratie, geen vergelijkend onderzoek)

Waarom deze proeftuin?

Doel van de ‘proeftuin’ is dat meer bedrijven met nieuwe, interessante technieken voor de varkenshouderij een platform krijgen waarop zij deze producten in een veilige en beschermde omgeving kunnen uittesten. Naast het uittesten wordt door experts meegedacht over de verdere stappen die nodig zijn in de ontwikkeling van het product. Bij gebleken geschiktheid van een product is een mogelijke volgende stap het uitvoeren van een vergelijkend onderzoek.

Ook úw product in deze proeftuin?

Deelname is eenvoudig en van een aantal voorwaarden afhankelijk, waaronder:

  • Het bedrijf draagt zorg voor volledige installatie van het product
  • Het bedrijf stelt datakoppeling aan de database van VIC Sterksel beschikbaar
  • VIC Sterksel rapporteert de bevindingen in een flyer aan het bedrijf (niet naar derden). Er worden geen uitspraken gedaan over betere prestaties, maar enkel over gebruikservaringen (geen vergelijkend onderzoek)

Meer weten?

Voor meer informatie over het project, de voorwaarden en voor aanmelden kunt u contact opnemen met Nienke Dirx, innovatiemanager VIC Sterksel, via nienke.dirx@wur.nl of 0317-488000.