Nieuws

In een kleinschalig landschap gaat natuur en landbouw goed samen

Gepubliceerd op
8 augustus 2014

Kwetsbare natuur kan direct naast landbouw kan bestaan blijkt uit een onderzoek door Alterra en DLG in het kleinschalige Twente. In andere landschappen gaat dat vermoedelijk ook op. Deze bevindingen halen wellicht kou uit de lucht in situaties waar natuur en landbouw nu nog vaak lijnrecht tegenover elkaar staan.

Alterra en DLG-Overijssel hebben onderzocht of in kleinschalige landschappen (voorbeeld NO-Twente) kwetsbare en of bijzondere natuur zicht direct naast landbouw in zulke gebieden verdraagt. Het antwoord is positief, hoewel je hiermee natuurlijk ook moet uitkijken. De verwachting dat een dergelijke situatie veel problemen zou opleveren werd middels onderzoek met een paar voor de hand liggende parameters (veedichtheid, bedrijfsomvang, ecologische kwetsbaarheid) niet bewaarheid. Zeer vermoedelijk gaat deze bevinding ook op in andere gebieden waar men nu – vaak automatisch – op de rem gaat staan om landbouwkundige ontwikkelingen tegen te gaan. Het neemt niet weg dat men bij ontwikkelingen goed op allerlei veranderingen moet letten, maar een te stellige en soms dogmatische houding kan niet zo maar onderbouwd worden.

Publicatie

Corporaal, A., Hennekens, S. en Moning,A. (2013). Toepassing van stenoeciteit voor ruimtelijke beleidsvraagstukken, een advies aan EZ. Rapport Alterra en DLG, december 2013