Nieuws

Indicatie economische gevolgen fipronilaffaire voor pluimveesector

Gepubliceerd op
23 oktober 2017

Bij het bestrijden van bloedluis in stallen van leghennen is achteraf gebleken dat bij een grote groep bedrijven het verboden middel fipronil is gebruikt. Als gevolg hiervan is eind juli 2017 door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een grote groep bedrijven met pluimvee geblokkeerd. Van deze bedrijven mogen geen kippen, eieren en mest het terrein af. In dit rapport geven we een indicatie van de directe economische schade voor de Nederlandse pluimveesector op basis van de beschikbare informatie voor zover bekend op 22 september 2017.

De studie is een update van een update van een eerdere nota (2017-091) die gebaseerd was op de situatie zoals bekend op 16 augustus 2017.

Totale schade

De totale directe schade voor de gehele eierketen door het gebruik van fipronil ligt in de ordegrootte van 65 tot 75 miljoen euro. De schade ligt voor circa 35 tot 45 miljoen euro bij de leghennenhouders, voor circa 15 tot 20 miljoen euro bij de eierpakstations, 5 tot 10 miljoen euro bij eiproductenindustrie en circa 2 tot 2,5 miljoen euro bij de
broederijen/opfok (tabel S.1).

De totale schade is hoger dan de in augustus 2017 geraamde schade omdat nu ook effecten bij de eierpakstations, eiproductenindustrie en broederijen/opfok zijn geraamd. Ook is de schade van de maatregel vroegtijdig doden na ruien gekwantificeerd, omdat deze in de praktijk nu ook wordt toegepast.

Tabel S.1 Totale directe schade (spreiding) voor de gehele eierketen per onderdeel
Onderdeel Bedrag in mln. euro's
Leghennenhouders 35-45
Eierpakstations 15-20
Eiproductenindustrie 5-10
Broederijen/Opfok 2-2,5

Schade leghennenbedrijven

De totale directe schade voor de circa 200 leghennenbedrijven waar fipronil is gebruikt (blokkade, vroegtijdig doden, ruien of vroegtijdig doden na ruien) wordt geschat op 35 tot 45 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit circa 9 miljoen euro als gevolg van de blokkade van 2 weken, circa 10 miljoen euro voor de maatregel vroegtijdig doden op een leeftijd van gemiddeld 60 weken, circa 9 miljoen euro voor de maatregel ruien gedurende 9 weken en circa 14 miljoen euro voor de maatregel vroegtijdig doden na ruien op een leeftijd van 49 weken. De totale schade voor de leghennenbedrijven is 9 miljoen euro meer dan de inschatting per 16 augustus 2017.

Schade op een volwaardig scharrellegbedrijf

Het schadebedrag per bedrijf is afhankelijk van het houderijsysteem. In Nederland worden de meeste hennen gehouden als scharrelhen. De gemiddelde schade per volwaardig bedrijf met scharrelhennen varieert van 39.000 euro bij alleen een blokkade, tot 120.000 euro bij blokkade en ruien, 203.000 euro bij blokkade en vroegtijdig doden en 361.000 euro bij blokkade en vroegtijdig doden na ruien. De schade voor een volwaardig bedrijf met vrije uitloop en biologische kippen ligt lager, voor bedrijven met koloniehuisvesting hoger.

Financiële buffers getroffen bedrijven onder druk

De schadebedragen per bedrijf hebben direct invloed op de liquiditeitspositie van de getroffen leghennenbedrijven. Voor de fipronilaffaire beschikten de meerderheid van deze leghennenbedrijven over enige financiële reserves. Als gevolg van de economische schade staat de kasstroom in meer of mindere mate onder druk, afhankelijk van de maatregel die het bedrijf heeft genomen. Voor het merendeel van de getroffen bedrijven geldt dat er geen opgebouwde financiële buffers meer zijn na het nemen van maatregelen.

Die financiële buffers waren bedoeld voor het opvangen van toekomstige tegenvallers of toekomstige investeringen om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Vooral de bedrijven die na ruien alsnog de hennen vroegtijdig moeten doden, hebben een hoge schade en worden geconfronteerd met zeer grote liquiditeitsproblemen.