Nieuws

Indirecte verspreiding van infectieziekten door langzame (maar voortgaande) besmetting van de omgeving

Gepubliceerd op
16 juni 2014

Ondanks volledig transportverbod en andere veiligheidsmaatregelen weten dierziekten zich te verspreiden, zo is gebleken bij de meest recente uitbraken van bijvoorbeeld mond-en-klauwzeer, klassieke varkenspest en vogelgriep in Nederland en daarbuiten.

Met behulp van wiskundige modelanalyse is aangetoond dat transmissie van ziektekiemen tussen op afstand van elkaar levende dieren, zoals waargenomen in transmissieexperimenten, niet plaatsvindt via een directe route door de lucht, maar doordat de ziektekiemen langzaam de omgeving tussen zenderdieren en ontvangerdieren besmetten (door een combinatie van transportprocessen). Daardoor is er eerst een fase van opbouw van infectieus materiaal in de omgeving en zal er pas daadwerkelijke transmissie plaatsvinden als er voldoende infectieuze ziektekiemen aanwezig zijn bij het ontvangerdier.

Sterfte van ziektekiemen

Dit proces blijkt sterk afhankelijk te zijn van de mate van sterfte van de ziektekiem in de omgeving. Ook is aangetoond dat deze vorm van transmissie  relevant is in een intensive-care afdeling van een ziekenhuis. Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat ziektekiemen met een lage sterfte lange tijd nadat de bron is verwijderd, nog steeds infecties kunnen veroorzaken ook op verder verwijderde plaatsen.