Nieuws

Informatie voor opzet en verbetering van de teelt van zeekraal

Gepubliceerd op
2 januari 2014

Geïnteresseerd in de teelt van zeekraal? Het boekje ‘Mogelijkheden voor de teelt van zeekraal in de vollegrond’ en een tweetal protocollen geven informatie over het opzetten van een nieuwe teelt of het verbeteren van de bestaande teelt van zeekraal.

Sinds enkele jaren wordt in Nederland zeekraal op kleine schaal commercieel geteeld. Om de teelt in de volle grond te optimaliseren, is de effectiviteit van een aantal maatregelen zoals zaadkieming, bemesting, onkruidbestrijding en oogst onderzocht. Dit heeft geleid tot een teelthandleiding en een protocol voor veldbewerking, teelt, oogst en schoning van zaad.

Zoutminnende plant zeekraal

zeekraal.jpg

Zeekraal (Salicornia spp.) is een éénjarige, zoutminnende plant die groeit langs de kust op slikken en schorren of op zoute gronden. Het is één van de weinige planten die zout nodig hebben voor hun groei. Zeekraal is een interessant gewas om te telen: het wordt gegeten als kruid of als (rauwe) groente. Behalve als voedsel, wordt zeekraal ook toegepast bij olieproductie, veevoer en waterzuivering. Het gewas kan tussen mei tot augustus meerdere keren worden gesneden.

Boekje met mogelijkheden voor de teelt

Drie jaar onderzoek, uitgevoerd op het proefbedrijf van de Koninklijke Maatschap De Wilhelminapolder, binnen het project Zeeuwse Tong en het INTERREG-project AquaVlan heeft geleid tot het boekje ‘Mogelijkheden voor de teelt van zeekraal in de vollegrond’.